De collegebrief: Communicatie Nieuwe Stijl?

Tijdens het spoeddebat heeft de VVD zich zeer kritisch uitgelaten over de brief van het college van B&W (11 juli 2014, kenmerk 2014/263365) waarin loyaliteit en steun wordt betuigd aan D66 wethouder Cassee. In deze brief staan een aantal flagrante onwaarheden. Het college, hiermee geconfronteerd, weigert afstand te doen van deze brief. Daarmee is deze brief nu ‘eigendom’ geworden van het hele college en is het college hierop aanspreekbaar. Het college draagt door haar opstelling ook medeverantwoordelijkheid voor het verleden van wethouder Cassee.

Wat klopt er niet in de collegebrief?

  1. Het gaat niet alleen om een zakelijk geschil met een aandeelhouder maar ook over het verzenden van facturen en het aangaan van verplichtingen waarvoor een zakelijke grondslag ontbreekt. Dat is gebeurd bij de Stichting IHD Zorg in het buitenland en bij IHD Schiphol Service BV.
  2. De Ondernemingskamer heeft in de zaak over IHD Schiphol Services een eindoordeel geveld over het wanbeleid van Cassee en niet een voorlopig oordeel.
  3. Het gaat niet primair om betrokkenheid bij faillissementen zoals het college suggereert. De faillissementen waren het gevolg van het wanbeleid en de onrechtmatige acties van Cassee.
  4. Bij de BIOS groep was Cassee wel voorzitter van de Raad van Commissarissen toen de kartelafspraken werden gemaakt en fungeerden. Vanaf 1 september 2003 tot op dit moment is Cassee verbonden aan verschillende onderdelen van de Bios groep. De NMA ziet de verschillende rechtspersonen als economische eenheid. Een onafgebroken periode van 2003 tot vandaag de dag!

Daarnaast beroept het college zich op een anonieme brief. Niemand kent die brief, maar de burgemeester wil deze brief niet publiek maken.

Het past een college, dat zegt helder te willen communiceren, niet om dit soort brieven te sturen naar de Raad, het hoogste orgaan van de gemeente. Een goed volksvertegenwoordiger laat zich niet met een kluitje het riet in sturen.