Big Brother ook al actief in de ondergrondse vuilcontainer?

Naar aanleiding van de brief van wethouder Sikkema met betrekking tot het invoeren van het Container Management Systeem bij rolcontainers heeft de VVD aanvullende vragen gesteld over welke informatie wordt geregistreerd bij de ondergrondse containers.

De VVD heeft namelijk begrepen, dat Spaarnelanden ook bij de ondergrondse containers registreert hoe vaak er een storting wordt gedaan en door wie. Bewoners kunnen uitsluitend een storting doen van een vuilniszak, als zij de container met een zogenaamd huisvuilpas openen. Deze huisvuilpassen zijn gekoppeld aan een uniek adres.

Inmiddels is namelijk duidelijk geworden naar aanleiding van een discussie over het mogelijk aanbrengen van een chip in nieuwe rolcontainers, dat Spaarnelanden niet zomaar gegevens via deze mogelijke chip in de rolcontainer mag koppelen aan een adres. Deze activiteiten moeten gemeld worden aan het ministerie van Veiligheid en Justitie, in het bijzonder bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Daarnaast moet er nu eerst een protocol worden vastgelegd wat er met de persoonsgegevens wordt gedaan en of dit in overeenstemming is met de betreffende wetgeving.

De VVD wil daarom nu weten welke informatie Spaarnelanden registreert bij de ondergrondse containers met behulp van deze passen en of dit valt dit ook onder de activiteiten, die gemeld moeten worden aan het ministerie. Daarnaast heeft de VVD aanvullende vragen gesteld over de mogelijke chip in de ondergrondse containers. In de brief van de wethouder wordt namelijk gemeld dat “Het aangeboden gewicht per adres wordt niet gemeten” en “Met behulp van het totaal aantal ledigingen op straat, buurt of wijkniveau wordt het gemiddelde gewicht per huishouden berekend”. Dit lijkt ons in tegenspraak met elkaar.

Wij willen dan ook weten, hoe Spaarnelanden dit laatste (het gemiddelde gewicht) berekend, zonder het aangeboden gewicht per huishouden niet te meten?

Bovendien schrijft de wethouder dat “ het registreren van iedere lediging” een belangrijke reden is om het CMS aan te schaffen en dat  “indien gewenst middels communicatie plaatselijk bij te sturen”. Dit lijkt de VVD toch echt een voorbeeld van “Big Brother is watching you”.

De VVD wil dan ook weten aan welke situaties wordt gedacht, wanneer er plaatselijk bijgestuurd moet worden En hoe “plaatselijk” is deze bijsturing dan? Op straatniveau?