26 augustus 2014 extra raadsdebat op aanvraag van de VVD

De VVD heeft met ontsteltenis kennis genomen van het artikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 11 juli 2014 over D66 wethouder Cassee. Wij zijn geschokt over hetgeen door een kwaliteitskrant naar voren is gebracht en maken ons ernstige zorgen over de integriteit en het aanzien van het Haarlemse stadsbestuur.

De VVD fractie heeft naar aanleiding van deze publicatie een openbaar raadsdebat aangevraagd over dit artikel met de betreffende wethouder Cassee en het voltallige college. Dit debat vindt op dinsdag 26 augustus om 19.30 plaats.

Naar aanleiding van het artikel heeft de VVD fractie van een Haarlemse inwoner een feitenrelaas over de zakelijke activiteiten van de heer Cassee ontvangen. Dit feitenrelaas is nadat dit ons ter hand is gesteld door ons gecontroleerd en wij onderschrijven dit feitenrelaas totdat het tegendeel is gebleken. Het feitenrelaas is toegevoegd aan de openbare agenda waardoor deze voor alle fracties raadpleegbaar is en gecontroleerd kan worden. 

Het feitenrelaas en het artikel leest u hier. Informatie over de vergadering en de bijbehorende stukken staan ook op de website van de gemeente.