Aandacht voor portefeuilleverdeling in Haarlem

De VVD heeft aandacht gevraagd voor de scheve portefeuilleverdeling in Haarlem. Zo heeft D66 wethouder Cassee zowel financiën als vastgoed in zijn portefeuille, wat het in liberale ogen gewenst systeem van checks-and-balances in gevaar brengt. Gelijktijdig zitten er maar liefst drie wethouders op het sociale domein terwijl het fysieke domein (beheer en onderhoud en mobiliteit) er met één wethouder maar bekaaid vanaf komt. In de strijd om beperkte middelen zal deze wethouder het dus snel moeten afleggen tegen de ‘sociale’ wethouders. De CDA-wethouder heeft een erg kleine portefeuille (onderwijs, jeugd en sport) waardoor deze tot nu toe vrijwel onzichtbaar is.