Gelegenheidsfractie ‘Niet Lullen Maar Poetsen’ slaat toe

Heel even was de VVD fractie een raadslid kwijt. Anne Sterenberg maakte de (tijdelijke) overstap naar de gelegenheidsfractie ‘Niet Lullen Maar Poetsen’. Deze fractie vormde ze samen met Anne Feite Bloem van de SP en Robbert Berkhout van GroenLinks.

De twintigers vonden het tijd om de handen eens letterlijk voor Haarlem uit de mouwen te steken. In de bijna honderd dagen dat ze nu raadslid zijn, hebben ze inmiddels uren vergaderd. Natuurlijk bereik je daar ook wat mee, maar er zijn ook zaken die maar niet van de grond lijken te komen. Dit was het geval met de verkeerssituatie aan het Spaarne ter hoogte van de Korte Veerstraat en de Melkbrug.

De huidige verkeerssituatie aldaar vraagt namelijk al jaren om aandacht. Uit participatie bij het tot stand brengen van het voorlopig ontwerp bij de herinrichting is gebleken dat een zebrapad hier gewenst is, deze is later niet opgenomen in het definitief ontwerp maar wel degelijk toegezegd door voormalig wethouder van Doorn, deze moet er dan ook komen.

Om dit alsnog te bereiken is de gelegenheidsfractie afgelopen woensdagnacht (25 juni) er op uit gegaan om deze onveilige verkeerssituatie zelf maar onder het mom van ‘Niet Lullen Maar Poetsen’ aan te pakken.

Daarnaast sloot het in actie komen volgens de gelegenheidsfractie perfect aan op de ambitie van het nieuwe college om de komende 4 jaar een nieuwe bestuursstijl te ontwikkelen. De nieuwe raadsleden meenden niet achter te kunnen blijven bij deze ambitie en daarom mee te moeten gaan in deze ontwikkeling en aansluiting te zoeken bij het gewenste eigen initiatief en de participatie van inwoners wat het nieuwe college hoog in het vaandel heeft staan.

De NLMP’ers hebben daarom in het kader van ‘samen doen, initiatief nemen en participeren' zelf met stoepkrijt een tijdelijk zebrapad aangebracht om aandacht te creëren voor deze verkeersonveilige situatie.

Dat is gelukt! Door de gelegenheidsfractie werd direct na afloop een Facebook pagina aangemaakt met daarop de foto’s van het zebrapad. Deze pagina en de berichten op Twitter zorgden ervoor dat de ludieke actie al snel werd opgepakt door de diverse media.

Natuurlijk erg leuk dat deze actie zo groots werd opgepakt. Maar het uiteindelijke doel, het creëren  van een verkeersveilige situatie moest nog worden bereikt. Daartoe werd op 26 juni tijdens de bespreking van de Kadernota de motie ‘Samen DOEN, veilig oversteken’ ingediend. In deze motie werd het college opgeroepen om alsnog het beloofde zebrapad ter hoogte van Spaarne 66 te realiseren of de NLMP dit uit te laten voeren tegen de helft van de kosten, in het kader van ‘’right to challenge’’’ bij wijze van taakstraf, zonder winstoogmerk.

Bij het in stemming brengen van de motie gaven alle partijen een stemverklaring af waarbij ze hun steun uitspraken voor zowel de actie als de motie. Enkele raadsleden waren wel teleurgesteld dat ze niet waren uitgenodigd voor de gelegenheidsfractie. De motie werd unaniem aangenomen, het eerste succes voor de NLMP raadsleden.

De NLMP’ers kijken uit naar het uitvoeren van meer van dit soort acties om de politiek zichtbaarder en toegankelijker te maken voor de Haarlemmers door bij problemen direct de handen uit de mouwen te steken. De burgemeester daarentegen riep de NLMP’ers op geen gewoonte van dit soort acties te maken omdat het aanbrengen van krijt op de openbare weg volgens de APV Afdeling 11. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid verboden is. Voor nu kon de burgemeester nog wel een taakstraf in zijn achtertuin verzinnen. 

De NLMP’ers hebben het zebrapad in het kader van ‘Niet lullen maar poetsen’ ook weer netjes zelf verwijderd.

Lees hier de unaniem aangenomen motie ‘Samen DOEN, veilig oversteken’

Overzicht berichtgeving in de media:

-http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27107554.ece/Ludieke-krijtactie-met-serieuze-achtergrond_?visited=true

-http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article27107117.ece/Jonge-Haarlemse-raadsleden-leggen-zebrapad-van-stoepkrijt-aan

-http://www.haarlem105.nl/raadsleden-leggen-stiekem-zebrapad-aan-in-haarlem/nieuws/item?69019

-http://www.rtvnh.nl/nieuws/146150/Illegaal+stoepkrijtzebrapad+in+Haarlem+%5Bvideo%5D+%5Bupdate%5D+

-http://www.rtvnh.nl/nieuws/146199/Stoepkrijtzebrapad+succesvol%2C+maar+nu+wel+weg

-http://www.haarlem105.nl/zebrapad-van-krijt-op-spaarne-door-raadsleden-weggepoetst/nieuws/item?69104

-http://jouwfm.nl/haarlem/twintigers-spelen-nog-met-stoepkrijt/

-http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regionaal-nieuws/artikel/3594925/haarlemse-politici-krijten-in-het-holst-van-de-nacht.aspx 

De Facebookpagina: https://www.facebook.com/nietlullenmaarpoetsenn?fref=ts