Zet Regionaal Kenniscentrum 3D Printing op de kaart

In de Waarderpolder is sinds kort een groep ondernemers in samenwerking met overheid en onderwijspartners bezig met de oprichting van een 3D Makers Zone. Deze innovatie, die mooi aansluit op de creatieve industrie , die zich hier al die regio bevindt, biedt veel kansen voor Haarlem, als centrum voor de hele regio Amsterdam. De VVD Haarlem ondersteunt de ontwikkeling van dit Kenniscentrum. Aan de Oudeweg komt een Regionaal KennisCentrum voor maakbedrijven die zich met 3D-printen bezig gaan houden. Hiermee wordt een volgende stap gezet in het opbouwen en clusteren van kennis rondom 3D-printen om daarmee de maakindustrie en innovatie in de Metropoolregio Amsterdam te stimuleren en faciliteren.


Dit biedt Haarlem de kans om een positie te verwerven op het gebied van de veelbelovende nieuwe productietechniek 3D printing. Daarnaast biedt deze ontwikkeling een belangrijke kans voor de werkgelegenheid in Haarlem. Maar ook kansen op het gebied van ondersteunen van onderwijs en onderzoek en het stimuleren van kennisuitwisseling en innovatie.


De VVD is dan ook zeer positief, dat in Haarlem (o.a. Industie Kring Haarlem), Velsen en Amsterdam (Westpoort) bedrijven, onderwijs, overheid en andere partners de handen ineengeslagen om dit plan vorm te geven.


Duidelijk is wel dat in deze opstart fase het van groot belang is voor Haarlem om deze positie in de regio te claimen. De initiatiefnemers hebben aangegeven, dat het zichtbaar zijn van dit Regionaal KennisCentrum letterlijk en figuurlijk van groot belang is in deze fase en hebben hiervoor steun gevraagd.


De VVD heeft dan ook tijdens de behandeling van de Kadernota gevraagd of vanuit de afdeling Economie & Cultuur van de gemeente Haarlem het bedrag van E 12.500,- beschikbaar te stellen om de belettering van dit Regionaal Centrum mogelijk te maken. Zo draagt Haarlem bij aan de realisatie van een volwaardig Regionaal KennisCentrum.