Maidenspeech Anne Sterenberg: Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden

In de raadsvergadering van 12 juni heeft VVD raadslid Anne Sterenberg bij agendapunt 9 haar maidenspeech gehouden (Uitwerking lichtste vorm van de hulp bij het huishouden). De maidenspeech is de eerste rede van een raadslid in de gemeenteraad.

Onderstaand is de maidenspeech te lezen:

Voorzitter.

Onderwerpen als deze, daar hield ik mij voorheen in het dagelijks leven niet echt mee bezig. Ik schat in dat dat voor meer burgers zo zal zijn.

Nu is er echter iets veranderd, ik sta hier niet als burger maar als raadslid. Opeens kijk je met een andere bril naar zaken. Bij het opzetten van deze bril was ik zeer blij om tijdens de commissie behandeling te zien hoe de raad op zoek gaat naar de best mogelijke voorzieningen voor de inwoners die dat nodig hebben.

En dat is niet altijd makkelijk, er zijn veel wensen en natuurlijk willen wij het hoogst haalbare bereiken voor onze inwoners. Helaas laten de financiën dat niet altijd toe en moeten ook wij concessies doen, want bezuinigingen moeten ook gerealiseerd worden. En met dit voorstel worden deze bezuinigingen gerealiseerd.

Natuurlijk moet het niet alleen om geld draaien, laten we daarom vooral tevreden zijn met dit voorstel  vanwege het feit dat we deze mensen ondersteuning kunnen blijven bieden. Met dit voorstel maken we de keuze voor scenario 3: Resultaat gerichte bekostiging. Hierdoor wordt 60% van de huidige afnemers niet geconfronteerd met het stopzetten van de huidige hulp in het huishouden.

De mensen die zelf nog de volledige regie over het huishouden hebben kunnen zo samen met deze huishoudelijke hulp en het eigen netwerk zolang mogelijk zelfredzaam blijven waardoor ze zelfstandig kunnen blijven wonen, daar hecht de VVD belang aan.

Natuurlijk zijn er ook nog enkele zorgen, bijvoorbeeld de spanning tussen de beoogde kwaliteit en de beschikbare middelen. Daarom is monitoring van het nieuw in te zetten beleid van groot belang. Momenteel beschikken deze mensen immers nog over de regie, maar wat als deze regie en de zelfstandigheid verslechterd? Wie trekt er dan aan de bel?

Hierom dienen wij samen met de SP de motie: signalering door aanbieder WMO Zorg in en samen met de  CU dienen wij de motie: Monitoring en klachtenregeling adequate hulp in het huishouden in. Deze moties zijn een goede verbetering van het voorstel  waardoor de VVD  kan instemmen met dit voorstel en waardoor een schoon en leefbaar huis voor deze mensen gewaarborgd blijft.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2014/12-juni/19:30 

http://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/notucast_light/41885/gemeenteraad_12-06-2014