Gemeentelijk vastgoed in Haarlem nog steeds niet op orde

De VVD is in 2010 begonnen met het stellen van vragen over de vastgoedportefeuille van de Gemeente Haarlem. Al snel bleek dat het een chaos was en dat zelfs de meest basale controle ontbrak. Huurverhogingen werden niet verstuurd, huurcontracten waren zoek, monumenten liet men verkrotten en de portefeuille was verspreid over meerdere afdelingen. Zelfs een eenvoudig lijstje met alle gemeentelijke panden kon niet worden overlegd. Na veel duw en trekwerk werd uiteindelijk op 4 juli 2012, twee jaar later dus, een gebrekkige lijst gepresenteerd waarop ongeveer 550 items stonden hetgeen neerkwam op ongeveer 450 panden. Toegegeven, er was iets verbeterd. Er was een software pakket waarin de panden waren ingevoerd maar de afdeling vastgoed had de boel nog steeds niet voldoende onder controle.

De VVD bleef, inmiddels gesteund door vele andere partijen waaronder D66, wethouder Cassee manen om de kwaliteit van het vastgoedbeheer naar een acceptabel niveau te brengen. Het collectieve ongenoegen over het passieve optreden van wethouder Cassee culmineerde uiteindelijk in een motie van de VVD die raadsbreed werd aangenomen. Wethouder Cassee werd gesommeerd om uiterlijk op 6 december 2012 de gemeenteraad overtuigend te informeren dat de vastgoedadministratie van de gemeente Haarlem op orde was. Dit resulteerde in een uiterst plezierige informatie sessie op 13 december 2012 bij de afdeling vastgoed alwaar de aanwezige raadsleden werd verteld dat het op dat moment allemaal prima in orde was. Helaas konden we op dat moment niet online in het vastgoed beheer pakket kijken maar er werden wel mooie screenshots getoond. Wethouder Cassee kreeg het voordeel van de twijfel, de duimen gingen omhoog en de raadsleden gingen tevreden naar huis.

Een jaar ging voorbij, de gemeenteraadsverkiezingen waren achter de rug, de coalitie werd gevormd en wethouder Cassee kwam terug op de portefeuille vastgoed. Net als de oude raadsleden gingen ook de nieuwe raadsleden er vanuit dat de gemeente Haarlem haar vastgoed portefeuille onder controle had. En daar was opeens de jaarrekening 2013 met het accountantsverslag. Daarin staat op pagina 10 het volgende:

Onzekerheid ten aanzien van de volledigheid van de verhuuropbrengsten

Bij de controle is geconstateerd dat in tegenstelling tot 2012 het inzicht in de vastgoedportefeuille is vergroot en de verhuuradministratie verder op orde is gebracht. Desondanks kan in boekjaar 2013 de volledigheid van de verhuuropbrengsten nog niet worden gegarandeerd. De totale huuropbrengsten bedragen € 11,1 miljoen (2012; € 13,3 miljoen) Wij adviseren hier komend jaar prioriteit aan te geven en de aansluiting te maken tussen de verhuuradministratie en de vastgoedportefeuille. Wij hebben de volledigheid van de verhuuropbrengsten als een onzekerheid opgenomen. De inschatting is dat risico's voor de jaarrekening binnen de tolerantiegrenzen blijven.

Er is dus in 2013 een stijgende lijn waarneembaar maar het vastgoed is nog niet op orde. Dit roept grote vragen op. Hoe was de situatie op 13 december 2012 toen er gesteld werd dat alles goed was? Hoe kan het dat na vier jaar volgens de accountant nog steeds de volledigheid van de verhuuropbrengsten niet kunnen worden gegarandeerd?

Fractievoorzitter Rob de Jong vroeg de wethouder op 5 juni 2014 tijdens de behandeling van de jaarrekening 2013 om opheldering over deze kwestie. Wethouder Cassee reageerde laconiek. Ach, voor een accountant is het glas half leeg en voor mij is het glas altijd half vol. We zijn goed op weg en het is voor 95% op orde. Niets aan de hand dus. Op verdere vragen ter verduidelijking die gesteld werden door raadslid Wybren van Haga ging de wethouder zelfs niet eens in. De grote vraag blijft nu onbeantwoord: Wie spreekt de waarheid? De accountant of wethouder Cassee? Wordt vervolgd…