VVD fractie Haarlem stelt vragen over groot tekort parkeerplaatsen

De VVD fractie in de Haarlemse gemeenterraad is verontrust over de gang van zaken rond de vergunningverlening bij Land in Zicht. Uit een vandaag gepubliceerd rapport blijkt dat de vergunningen op onjuiste en onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. Negatieve parkeeradviezen werden door het College van B&W als positief gepresenteerd en ontheffingen en vrijstellingen werden verleend zonder dat daarvoor de juiste procedures werden gevolgd. Volgens een betrokken ambtenaar in het rapport is het allemaal zo gegaan omdat er anders niet gebouwd zou worden.

Vergunningen Land in Zicht onzorgvuldig en ondoorzichtig

“De VVD is erg geschrokken. Wij willen dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Heeft het College op onjuiste gronden bouwvergunningen verstrekt? Waarom verzweeg men een negatief ambtelijk advies? Klopt het dat er een enorm tekort aan parkeerplaatsen ontstaat en dat de bewoners van Land in Zicht hierdoor gedupeerd zijn”, zegt VVD raadslid Wybren van Haga.

Het project Land in Zicht is een prestigieus project waarbij in totaal 182 woningen en apprtementen worden gerealiseerd aan het Spaarne. Het project wordt uitgevoerd door project ontwikkelaar Strukton. De ontwikkeling is opgesplitst in twee fasen waarvoor in totaal drie omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van bestuurskundige en journalist Ton F. van Dijk zal de VVD mondelinge vragen stellen tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2014. De VVD wil dat de zaak volledig wordt opgehelderd.

Bovendien blijkt dat de gemeente Haarlem in de ontwikkelovereenkomst met Strukton een parkeernorm van 1.2 overeen is gekomen terwijl de vergunningen allen melding maken van een parkeernorm van 1.5. VVD fractielid Van Haga; “Heeft de gemeente met de projectontwikkelaar aandere afspraken gemaakt dan met de gemeenteraad, waardoor gedupeerden geen aanleiding hebben gezien om binnen de wettelijke termijnen bezwaar te maken? Ik wil het allemaal weten van het College”.

Het gevolg is dat er een groot tekort is aan parkeerplaatsen waardoor de huidige bewoners in de problemen komen. De VVD wil dat hier een oplossing voor komt en dat duidelijk wordt of het College de raad juist heeft geinformeerd en zich aan de regels uit de Haarlemse Bouwverordening heeft gehouden.