Felicitaties aan het nieuwe college en de coalitie van Haarlem

Op dinsdag 20 mei werd het nieuwe college voor Haarlem geïnstalleerd. Het college gaat uitvoering geven aan het coalitieprogramma van D66, PvdA, GroenLinks en het CDA. Het programma heeft de naam: Samen doen! en is hier raadpleegbaar.

Voordat het nieuwe college werd geïnstalleerd werd eerst afscheid genomen van drie wethouders waaronder onze wethouder Cornelis Mooij. De VVD Haarlem is de heer Mooij zeer dankbaar voor de prettige samenwerking en zijn verdienstelijke inzet voor de stad.

Daarnaast vond er een presentatie en bespreking plaats over het nieuwe coalitieprogramma. Tijdens deze bespreking was er ruimte voor felicitaties en kanttekeningen. VVD fractievoorzitter Rob de Jong nam van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe coalitie toe te spreken:

"De VVD is niet ontevreden over wat er allemaal staat geschreven in het akkoord. Op bepaalde onderdelen zijn we het gewoon eens (zoals de voortzetting van Samen voor Elkaar), sommige dingen komen regelrecht uit ons verkiezingsprogramma en op andere onderdelen zien wij het noodzakelijke compromis tussen vier partijen. Voor ieder wat wils. Hier kunt u, tekstueel, best mee aan de slag. Er staat immers voor iedereen wat in.

Kritischer zijn wij over de meegeleverde cijfers. Ik lees geen woord over kernrol van de gemeente. Er is niet gekozen voor een door de VVD gewenst noodzakelijke bezuinigingskoers. Van het pakket van 20 miljoen door het college aangereikte voorstellen komt men niet verder dan 6,4 miljoen, wat meteen de zoektocht doet starten naar ‘hoe dan wel’?

Daar komt de coalitie niet uit".

Daarnaast uitte Rob de Jong zijn twijfels over een PM post voor de invoer van open source software en de verhoging van het tarief precariobelasting op ondergrondse leidingen, "een onuitputtelijke bron van inkomsten en vermaak, dat hadden onze partners uit de vorige coalitie toch moeten weten".

Ook staat Rob de Jong stil bij de wensen welke zijn opgenomen in het akkoord: Er moet een reserve sociaal domein gevuld worden en er moet een miljoen komen voor onder meer sport terwijl de begroting van de Duinwijckhal nou niet echt ijzersterk is.

En dan zijn er uiteraard ook nog de meest acute risico’s: van VRK tot erfpacht.

"Wie gaat dat betalen? De coalitie noemt dit pro-actieve sturing. De VVD noemt dat niet zo".

Maar, concludeert Rob de Jong over de inhoud van het akkoord: "Vandaag is een feestje. En dat is in de ogen van de VVD dan ook de echte achtergrond van dit akkoord. We komen er nu niet uit, maar daar dealen we gedurende de rit wel mee. En dat is meteen de tijdbom onder deze samenwerking. Maar, nogmaals, niet vandaag. Dat doen we bij de Kadernota".

Ter felicitatie aan de nieuwe coalitie heeft de VVD een taart voor de coalitie ontworpen. Op de taart staan de verkiezingsslogans van de VVD en het verzoek van de VVD aan de coalitie om gehoor te geven aan deze wensen. Wybren van Haga reikte de taart uit aan Jeroen Fritz van de PvdA welke deze onder luid gelach in ontvangst nam.

Onder de noemer van 'nieuwe vrienden' werd ook de oppositie verrast met een taart. Op deze taart worden de oppositiepartijen verzocht om samen te strijden voor de standpunten van de VVD. Anne Sterenberg reikte deze taart uit aan Frits Garretsen van de SP.

De VVD blijft zich in Haarlem uiteraard ook vanuit de oppositie inzetten voor een liberaal Haarlem.