22 mei Europese verkiezingen: 'Europa waar nodig'

Donderdag 22 mei zijn de Europese Verkiezingen. De VVD is duidelijk: Europa waar nodig. Wij willen niet meer of minder, maar een béter Europa. Dat is een Europa dat goed is voor onze economie en nog meer Nederlandse banen oplevert. Onderstaand wordt een beknopte samenvatting gegeven van het Europese verkiezingsprogramma van de VVD. Het gehele programma leest u hier.

Kiezen voor Nederland
Samenwerken met Europese landen is in het belang van Nederland. Er moet veel beter, maar zolang de baten opwegen tegen de kosten blijft Nederland lid van de EU. 

In de Europese Unie
We zijn lid zijn van de Europese Unie omdat we dan in Brussel mee kunnen onderhandelen. Nederland heeft bijvoorbeeld een korting gekregen en behouden op de EU-lidmaatschapskosten door stevig te onderhandelen. We moeten nog harder durven onderhandelen in het Nederlands belang, want zo halen we het beste uit elk compromis. 

Samen in de EU handel drijven met de hele wereld
Door handelsverdragen te sluiten neemt de wereldwijde handel toe. We kunnen dan meer Nederlandse producten exporteren naar de rest van de wereld en Europa importeert meer producten via onze Rotterdamse haven. Dat zorgt voor meer banen. Door gezamenlijk als EU te onderhandelen met grote landen als Amerika, China en India staan we sterker en worden we niet tegen elkaar uitgespeeld. Dankzij het lidmaatschap van de EU heeft Nederland dus een sterkere onderhandelingspositie. 

Eén interne markt
Door het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal hebben we een interne markt die elke Nederlander per jaar x euro oplevert. De open grenzen betekenen geen files bij de grens naar België en Duitsland. Dat levert extra welvaart en bedrijvigheid op, juist in grensregio’s. Wantoestanden als gevolg van de interne markt moeten natuurlijk bestreden worden, maar niet door uit de interne markt te stappen en dus onze eigen portemonnee te raken. 

Baas over eigen regels
In Nederland kunnen we prima zelf onze pensioenen, zorg en onderwijs regelen. Alles dat in het Nederlands belang beter op Europees niveau geregeld kan worden moet ook in Brussel afgesproken worden. Bijvoorbeeld door met andere Europese landen dezelfde eisen te stellen aan de veiligheid van auto’s of voedsel. Dankzij deze afspraken is de Nederland land- en tuinbouw nu de een na grootste voedsel exporteur ter wereld. 

Minder EU hobby’s
Om de financiële bijdrage van Nederland aan de EU verder te verlagen, moet de EU goedkoper worden. EU-ambtenaren moeten minder gaan verdienen, er moeten minder Eurocommissarissen komen en er moet een einde komen aan de subsidies voor EU-hobby’s. 

Blijven wie we zijn
Europa is voor de VVD een middel om banen, veiligheid en stabiliteit te realiseren. Niet meer en niet minder.

Voor meer informatie over de VVD en de Europese Verkiezingen, zie: http://www.vvd.nl/