Fractie in commissies

V.l.n.r.: Rob de Jong, Hendrikje v.d. Smagt, Wybren van Haga, Jeroen Boer, Anne Sterenberg

De nieuwe fractie heeft een eerste verdeling van werkzaamheden gemaakt. Wanneer u iemand wilt spreken over een onderwerp is het handig te weten wie waarvoor verantwoordelijk is. De raadsleden zijn vooralsnog aan de volgende commissie toegewezen:

  • Rob de Jong: bestuur, samenleving
  • Wybren van Haga: beheer, ontwikkeling
  • Jeroen Boer: beheer, ontwikkeling
  • Hendrikje van der Smagt: bestuur, ontwikkeling
  • Anne Sterenberg: samenleving, beheer