Voortgang coalitievorming in Haarlem

De vier beoogde coalitiepartijen in Haarlem, D66, PvdA, GroenLinks en CDA zijn van plan om op 15 mei het nieuwe college te installeren. Tot op heden hebben met name D66 en PvdA een akkoord op hoofdlijnen gesloten waarna de twee andere partijen hun visie mochten geven. Hierover is in de Raad geen inhoudelijke informatie naar buiten gebracht. Het is voor de VVD dan ook slechts raden naar de invulling van de bezuinigingsmaatregelen van 10 miljoen euro.

In de algemene ledenvergadering van 6 mei a.s. zullen fractie en bestuur een uitgebreide toelichting geven op de verkiezingscampagne, de uitslag en de onderhandelingen daarna. Uiteraard zullen wij ook stilstaan bij de invulling van onze rol als oppositiepartij.

6 mei 2014 ALV 

Met als gastspreker Caroline Nagtegaal-van Doorn, VVD Kandidate voor de Europese Verkiezingen.

Locatie:
La Place Dreefzicht
Fonteinlaan 1
2012 JG Haarlem

Aanvang: 19.30 uur