Reactie VVD Haarlem op ontwikkelingen coalitievorming

De VVD heeft kennis genomen van de brief van D66 waarin wordt aangegeven dat deze partij samen met de PvdA een coalitieakkoord schrijft. Een rol voor de VVD is hier niet in weggelegd.

Uiteraard betreurt de VVD deze ontwikkelingen. Wij zijn trots op het beleid dat de afgelopen jaren mede door de VVD is vorm gegeven en we waren hier graag mee doorgegaan. Ook zijn wij trots op de door ons gevoerde heldere campagne. Er viel daadwerkelijk wat te kiezen. Het resultaat voor de VVD was goed: we zijn de derde partij van Haarlem geworden.

De VVD zal de komende jaren, vanuit welke rol dan ook, blijven strijden voor een beter en liberaler Haarlem. Dat zijn wij aan onze kiezers verplicht en dat zijn wij aan de stad verplicht. Dat doen wij in volle overtuiging vanuit onze liberale beginselen waarin vrijheid en verantwoordelijkheid bovenaan staan. Wij zullen niet nalaten dit voortdurend voor het voetlicht te brengen.

De VVD-fractie