Verkiezingsuitslag 19 maart 2014

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De VVD Haarlem heeft een prima resultaat neergezet, zeker wanneer je het vergelijkt met de uitslagen in veel andere gemeenten. In Haarlem heeft de VVD haar 5 zetels weten te behouden en zijn we geklommen naar de positie van derde partij van Haarlem.

Uiteraard hadden wij op meer gehoopt. Wij zijn immers van mening dat Haarlem gebaat is bij een stevig liberaal geluid. Met onze raadsfractie, die deze week beëdigd wordt, gaan we opnieuw het verschil maken in de stad. Zoals we met onze kiezers hebben afgesproken.

De totale uitslag in Haarlem is wat atypisch geweest. D66 heeft één zetel gewonnen (9), de PvdA één zetel verloren (6) en de andere coalitiepartner GroenLinks verloor 2 zetels (5). In Haarlem verloor verder de SP één zetel (4) en won het CDA één zetel (4).

De VVD Haarlem dankt al onze kiezers voor het opnieuw in ons uitgesproken vertrouwen. Wij gaan hard aan de slag om onze liberale idealen in daden om te zetten.

Ook deze periode blijven wij bereikbaar voor een ieder die contact met ons wil. Raads- en commissievergaderingen zijn openbaar, de fractie kunt u, na bericht, bijwonen, en alle raadsleden zijn telefonisch of via de mail bereikbaar. Ook zien wij u graag op een van de vele bijeenkomsten die de VVD organiseert. De agenda vindt u op onze website.

De nieuwe fractie hoopt u snel te ontmoeten!