Hoe bevriest de VVD de OZB?

De huidige coalitie heeft de afgelopen jaren de OZB verhoogd. Dit is gelijktijdig gebeurd met omvangrijke bezuinigingen. Dat had niet de voorkeur van de VVD maar was wel noodzakelijk. We kregen er ook veel voor terug: er is stevig geïnvesteerd in bijvoorbeeld onderhoud. De stad ligt er beter bij dan 4 jaar geleden.

We spraken ook af dat de woonlasten van Haarlem niet hoger mochten zijn dan het gemiddelde van vergelijkbare steden. De laatste cijfers laten zien dat we nu te duur zijn geworden. Dat wil de VVD veranderen.

Wij stellen dan ook voor de OZB te bevriezen. Dat betekent dat we de OZB niet willen aanpassen aan de inflatie en al helemaal niet extra willen verhogen. Nu is de inflatie relatief laag, ongeveer 1,5%, maar het zou wel betekenen dat Haarlem zijn afspraken nakomt en wij weer dalen op het lijstje van dure gemeenten. Precies volgens afspraak.

Als je de belastingen niet verhoogt, moet je de uitgaven ook niet verhogen. Dat is logisch, want je moet niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. Wij stellen dan ook voor om de uitgaven, voor een even groot bedrag, ook niet te verhogen met 1,5%. Dat betekent dat de begroting van de gemeente gewoon sluitend is. En dat hoort ook zo. Want wat is er mis met een gemeentelijke nullijn? Hoeveel Haarlemmers staan al jaren op de nullijn?

De VVD neemt de lastendruk als uitgangspunt. Als wij daarom wat meer moeten bezuinigen dan doen wij dat. Dat vinden wij logisch. Want waarom moet altijd maar weer de huizenbezitter betalen voor de stad? Wij wentelen de lasten niet af op de Haarlemmers.