De Haarlemse schuld: wie heeft schuld?

Tijdens de raadsvergadering van 13 maart 2014 heeft de Haarlemse gemeenteraad met uitzondering van SP, GL en de VVD ingestemd met de bouw van een badmintonhal voor de lieve som van € 5.000.000.

De VVD was hier fel op tegen. De Haarlemse schuld die dit jaar een hoogtepunt van  € 590.000.000 heeft bereikt is weer wat hoger geworden. Op vragen aan D66 of dit nu een financieel solide beleid was, werd niet gereageerd. Ook andere partijen, die veelal lange betogen hielden dat de schuld omlaag moest, gaven niet thuis.

De VVD betreurt het dat CDA, PvdA en D66 hun verantwoordelijkheid voor een gezonde stad niet hebben genomen.