VVD tegen afschaffing Parkeerbezoekersschijf, invoering duurder parkeerregime dreigt

Bezuinigingen bedreigen de gewaardeerde Parkeerbezoekersschijf in Haarlem. Het voorstel om de bezoekersvergunning in zijn geheel af te schaffen is opgenomen in de inventarisatie voor mogelijke bezuinigingen. Ook het invoeren van een duurder en strenger parkeerregime staat daarin vermeld. Dit zou betekenen, dat familie en vrienden van inwoners van de binnenstad voortaan voor elk uur moeten betalen, als ze met de auto Haarlem bezoeken. De VVD is het tegen het afschaffen van de bezoekersschijf én tegen het invoeren van een strenger en duurder parkeerregime.

Invoeren strenger en duurder “fiscaal” parkeersysteem.
Het afschaffen van de bezoekersschijf is onderdeel van een ander voorstel met nog grotere gevolgen. Namelijk het voorstel om het fiscaal parkeren zoals dat nu geldt voor het centrum van Haarlem uit te breiden naar de omliggende wijken van het centrum. Het parkeerregime in het centrum is veel strenger en duurder voor bewoners, dan het parkeerregime zoals dat nu geldt in de omliggende wijken rondom het centrum zoals de Leidsebuurt, Koninginnebuurt, De Hout, Kleverpark en Scheepmakersdijk. Het betreft bijna alle wijken rondom het centrum, in totaal zo’n twaalfduizend vergunningen.

Hogere parkeerdruk
Bovendien zal een andere consequentie van invoering van het centrum parkeerregime zijn dat iedereen ook in de omliggende wijken mag gaan parkeren. Waar dat nu nog strikt is toegestaan aan vergunninghouders, die in de wijk wonen, mag straks iedereen, die een parkeerkaartje koopt bij een automaat parkeren in die wijk. Met een stijgende parkeerdruk als gevolg en nog minder parkeerplaatsen voor bewoners. Om dan nog maar niet te praten over de plaatsing van parkeerautomaten in deze wijken. En dit uitsluitend om de inkomsten van de gemeente Haarlem te verhogen. Terwijl deze al jaarlijks miljoenen verdient aan het parkeren. De automobilist is weer tot melkkoe verworden.

Inloopspreekuur dinsdag 11 maart
Het is duidelijk, de VVD is tegen het afschaffen van de bezoekersschijf én tegen het invoeren van een strenger en duurder parkeerregime. Wij zijn inmiddels bezig alle wijkraden, die door deze maatregelen getroffen kunnen worden, in te lichten. Het is belangrijk dat inwoners van deze wijken aan de politieke partijen laten weten wat ze van de bovengenoemde voorstellen vinden. Immers na de verkiezingen wordt daar over besloten.

Daarom organiseert de VVD op dinsdag 11 maart van 19:00 tot 20:30 uur een inloopspreekuur over deze maatregelen. U bent van harte welkom in de VVD campagnewinkel aan de Gierstraat 83.

Wij staan voor een gastvrij en bereikbaar Haarlem!