VVD eist inzicht in financiën zorg

Vanaf januari 2015 wordt de gemeente Haarlem verantwoordelijk voor een groot deel van de zorgtaken die nu door het Rijk worden georganiseerd. De gemeente krijgt daar weliswaar geld voor, maar het Rijk bezuinigt ook. Voor de VVD is dat geen reden om op de handen te gaan zitten. De VVD diende daarom in de raadsvergadering een motie in die het college opdraagt om zo snel mogelijk met een doorrekening te komen op basis van de cijfers die we nu al hebben.

VVD Haarlem realiseert zich dat het weliswaar tot ver in 2014 duurt voordat er definitieve cijfers beschikbaar zijn, maar stelt ook vast dat het prima mogelijk is om op basis van historische gegevens en voorlopige cijfers van het Rijk een begroting op te stellen. ‘Die zal weliswaar vaak moeten worden bijgesteld, maar het gaat erom dat we als gemeenteraad ook op de centen kunnen sturen’, zegt Wouter Rutten, woordvoerder sociaal domein van de VVD Haarlem. ‘Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat burgers die zorg nodig hebben ook zorg krijgen’.

Volgens de VVD Haarlem is het mogelijk om de huidige kosten in kaart te brengen, in te schatten wat er straks binnenkomt en financieel door te rekenen wat de effecten zijn van het nieuwe beleid van de gemeente Haarlem. ‘Op basis daarvan weet je of je genoeg gedaan hebt of nog meer moet doen. Het college doet nu net alsof het een soort doos van Pandora is en dat leidt alleen maar tot onzekerheid’, besluit Rutten. De motie werd raadsbreed aangenomen.