Duurzaam afval beheer Spaarnelanden vooral DUUR

De VVD vindt dat de afvalstofheffingen in Haarlem erg hoog zijn. Niet alleen de VVD vindt dat. Uit een in opdracht van de gemeente Haarlem opgesteld rapport van de Anteagroup blijkt ook dat de lasten voor de inwoners van Haarlem en de inzamelkosten relatief hoog zijn.

De notitie van de Anteagroup dient als second opinion op het afvalbeheermodel van de gemeente Haarlem, waar Spaarnelanden verantwoordelijk voor is.

In Haarlem bedragen de kosten van inzameling van restafval voor bijvoorbeeld hoogbouw € 0,175 per kilogram restafafval. Uit een andere recente studie van de Anteagroup, die plaatsvond in een met Haarlem vergelijkbaar stedelijk gebied in de Randstad, wordt een bedrag van €0,045 per kilogram restafval in rekening gebracht.

Bij Spaarnelanden ligt dit bedrag dus een behoorlijk stuk hoger en dat tikt behoorlijk aan, wanneer je weet dat Spaarnelanden meer dan 70.000 ton aan totaal huishoudelijk afval ophaalt. Dit vertaalt zich vervolgens weer naar relatief hoge lasten voor de Haarlemmers.

De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens in Haarlem bedraagt in 2013 €336 tegenover een gemiddeld bedrag van € 291 voor andere grote gemeenten.

Wij vinden dan ook, dat de gemeente Haarlem een stuk kritischer moeten zijn naar de kosten die Spaarnelanden doorberekent aan de gemeente Haarlem. Daar ligt een taak voor de wethouder van Groen Links, Lukas Mulder, deze zit tenslotte aan tafel met Spaarnelanden.

Dat wethouder Mulder onlangs heeft voorgesteld om als gemeente Haarlem voor bijna 4 miljoen euro garant te gaan staan voor een investering van Spaarnelanden in duobakken komt wat ons betreft dat ook in een heel ander daglicht te staan, wanneer uit verschillende rapporten blijkt dat Spaarnelanden qua kosten elke keer relatief hoog uit de vergelijkingen komt.

Daarom eerst orde op zaken, voordat er weer meer geld naar Spaarnelanden gaat.