PvdA “werkt niet” voor Cronjé en wijkraad Schoten

De PvdA dwarsboomt het verkeersbesluit van hun eigen PvdA burgemeester Bernt Schneiders om de Cronjé straat open te stellen voor verkeer. Hoewel de verkiezingsslogan van de PvdA luidt “Voor een Haarlem dat werkt” geldt dat “werken” blijkbaar niet voor de ondernemers in de Cronjé of de wijkraad Schoten. Die hoeven niet op de steun van de PvdA te rekenen. Blijkbaar neemt de PvdA de signalen niet serieus, dat in de Cronjé verloedering dreigt en dat ondernemers, aangeven dat het water hun tot aan de lippen staat.

Want wie door de Cronjé loopt ziet dat het slecht gaat met de Cronjé. Winkels staan leeg. Ook de wijkraad Schoten maakt zich zorgen om de achteruitgang in de wijk. Een ernstig signaal. De VVD neemt dat signaal wel heel serieus. Al sinds 2011 wordt er over openstelling gesproken. Helaas waren die gespreken vastgelopen onder leiding van voormalig Groen Links wethouder Van Doorn. Nadat burgemeester Schneiders dit dossier overnam en veel tijd en energie in deze situatie had gestoken, bleek een oplossing voorhanden. Die positieve uitkomst wordt nu getorpedeerd door de PvdA. Als argument voeren ze aan, dat terrassen en fietsrekken zullen verdwijnen. Dat is een onjuiste weergave van de feiten.

De VVD blijft zich inzetten voor openstelling. Maar na openstelling zullen we ons ook inzetten om zoals eerder aangegeven, samen met de winkelvereniging Cronjé en betrokkenen verder te kijken naar andere zaken, die geregeld moeten worden in de Cronjé.  Zo onstaat er een prettig klimaat waar ondernemers weer de vrijheid hebben om te ondernemen en bewoners uit Haarlem Noord een levendige winkelstraat kunnen bezoeken. Dat is goed voor Haarlem Noord. Zo krijgt de Cronjé weer toekomst.