Kosten Spaarnelanden blijven onduidelijk

VVD Haarlem is niet tevreden over de beantwoording door het college van B&W met betrekking tot de kosten, die Spaarnelanden rekent aan de gemeente Haarlem. Deze kosten, zoals de veegkosten zijn eerder door het Ingenieuwsbureau Witteveen en Bos vastgesteld als hoog in vergelijking met andere gemeenten.

De gemeente Haarlem geeft circa E 3.500.000- uit aan straatvegen. Op vragen daarover door de VVD volgt een ontwijkend antwoord, dat verwijst naar de dekking voor de kosten. Dat is de VVD Haarlem allang duidelijk. De Haarlemse belastingbetaler draait op voor deze kosten. Juist daarom zitten we hier bovenop. Het gaat er juist om, waarom de kosten in Haarlem zo hoog zijn?

Uit de antwoorden van B&W blijkt verder dat er bij de veegkosten alleen op hoofdlijnen een terugkoppeling is gegeven. Voor deze terugkoppeling is de directie van Spaarnelanden verantwoordelijk. De VVD vindt dat de gemeente Haarlem eerder aan de bel had moeten trekken. Als je vast stelt, dat de kosten voor een dienst of product te hoog zijn, dan moet je ingrijpen en kritische vragen durven te stellen. Dat is niet gebeurd.

Nu wordt er gewacht tot nieuwe contactvorming met Spaarnelanden. De VVD zal in de tussentijd de beantwoording over de kosten door Spaarnelanden in de commissie beheer agenderen. Wij vinden dan ook, dat de gemeente Haarlem een stuk kritischer moet zijn naar de kosten, die Spaarnelanden doorrekent aan de gemeente Haarlem.