Reactie op landelijke berichtgeving: OZB rijst de pan uit

Deze week is het onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH) gepubliceerd over de OZB stijgingen. “Lokale politieke partijen moeten vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijkheid geven over hun plannen met de onroerendezaakbelasting (OZB)”. Dat is de oproep van Vereniging Eigen Huis aan de lokale politici. VVD Haarlem heeft op 6 maart daaom een inloopspreekuur over de OZB in de campagnewinkel 

De VVD wil de OZB op het huidige peil bevriezen. Wij vinden het namelijk oneerlijk dat de huizenbezitters de rekening van de crisis moeten betalen. En de Haarlemse huizen bestaan voor iets meer dan 50% uit koopwoningen. De andere 50% betaalt niet mee.

Er is ook geen reden om de OZB te verhogen. Er zijn namelijk voldoende alternatieven voorhanden om de begroting van de gemeente Haarlem sluitend te maken. Het college heeft voor een bedrag van € 20 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen gedaan. Daarvan moet maar € 10 miljoen euro worden uitgevoerd. Maar de begroting is veel meer dan de voorstellen van de gemeente: er zit wel degelijk ruimte in om dingen anders, beter, of helemaal niet meer te doen. De OZB kan dan gewoon omlaag. Dat kan bij de VVD: want wij willen een kleine, efficiënte overheid. Geen geldverslindende moloch.

De PvdA ziet dat anders. De PvdA verhoogt de Haarlemse lasten met 3 miljoen euro. Zij hebben er geen enkele moeite mee om de huizenbezitter de crisis te laten betalen. De OZB valt weg in een groot zwart gat van niet gemaakte keuzes.

De plannen van de VVD Haarlem zijn duidelijk: OZB bevriezen.

Inloopspreekuur

Op donderdag 6 maart is er in de VVD Campagnewinkel een inloopspreekuur over de OZB. Lijsttrekker Rob de Jong en raadslid Jeroen Boer zullen deze avond van 19.00- 21.00 uur aanwezig zijn om al uw vragen over de standpunten van de VVD Haarlem m.b.t. OZB belastingen te beantwoorden. Natuurlijk bent u ook welkom met andere vragen.

Wees welkom in de campagnewinkel, de koffie staat voor u klaar.