Haarlemse kinderen op Haarlemse scholen

De VVD staat voor de keuzevrijheid van ouders en kinderen. Daar moet de overheid zich niet al te veel mee bemoeien. Waar wij ook voor staan is dat er voor Haarlemse kinderen voldoende plaatsen moeten zijn op Haarlemse scholen.

Het is voor ons onbestaanbaar dat er geen plek zou zijn voor kinderen uit Haarlem terwijl kinderen uit buurgemeenten wel een plek kunnen vinden. Het staat de ouders uiteraard vrij hun kind buiten Haarlem op een school te plaatsen. Dat noemen wij nou onderwijsvrijheid.

Er moet een einde komen aan loten voor scholen. Zwakke scholen zullen verdwijnen en goede scholen krijgen meer ruimte om te groeien. De gemeente kan daar in het onderwijshuisvestingsbeleid aan bijdragen. Wij spreken de rijksoverheid aan als de kwaliteit onder de maat is.