VVD in actie voor intercity-verbinding Alkmaar-Haarlem

VVD Tweede Kamerlid Betty de Boer heeft in overleg met de VVD Haarlem en de VVD Alkmaar vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de bereikbaarheid van Haarlem en Alkmaar per trein. De huidige IC-verbinding tussen de twee steden heeft zwaar te lijden onder de nieuwe voorstellen van NS.

Voor de VVD geldt: bereikbaarheid is economie en economie is werk. De steden in de Noordelijke Randstad moeten onderling uitstekend en snel verbonden zijn door middel van intercitytreinen.

Hieronder de gestelde vragen:

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht van Rover van http://www.rover.nl/actueel/nieuwsarchief/701-rover-haarlem-geschokt-door-plannen-ns van26 februari jl?
  2. Wat is de reden dat de NS gaat ingrijpen in de dienstregeling Alkmaar-Haarlem en de huidige IC verbinding gaat omschalen tot een stoptrein waarbij er in ieder geval 5x wordt gestopt?
  3. Bent u met de VVD van mening dat grote steden als Alkmaar en Haarlem in de Randstad moeten worden verbonden door een snelle verbinding zodat het aantrekkelijk wordt voor reizigers uit Alkmaar en omgeving om naar Haarlem en verder te reizen? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat zijn de huidige afspraken met de NS over de verbinding tussen Alkmaar Haarlem en waar zijn de nieuwe voornemens op gebaseerd?
  5. Bent u bereid om te bewerkstelligen dat er tussen Alkmaar en Haarlem een snelle verbinding blijft bestaan van minimaal 2 x per uur aan gevuld met een stoptrein? Zo nee, waarom niet?