Reactie VVD Haarlem op oproep Stichting Kees Verwey

In de bijlage van het Haarlems Dagblad van 27 februari doet de Stichting Kees Verwey een oproep aan Haarlemse politici. Deze oproep van de Stichting Kees Verwey is de VVD Haarlem uit het hart gegrepen.

Ook wij kiezen, zoals te lezen in ons verkiezingsprogramma, voor de “Haarlemse parels van cultuur”. Namelijk de musea van internationale allure, de veelzijdige theater- en muziekpodia, het orgelbezit van wereldformaat en de instellingen op het gebied van cultureel erfgoed.

Dit omdat cultuur een belangrijk onderdeel vormt in het leven en de ontwikkeling van de mens. Cultuur in verscheidenheid is datgene wat de samenleving bindt. Cultuur verdient beschermende maar ook stimulerende maatregelen. Daarom moet cultureel ondernemerschap volgens de VVD worden bevorderd.

Met een grote VVD vertegenwoordiging in de gemeenteraad kunt u erop vertrouwen dat de Haarlemse cultuur en haar parels in goede handen zijn.

Haarlem cultuurstad!