Afvalbeheer: ondergronds of extra duobakken?

Wij als VVD zijn ons bewust van het belang van het inzamelen van gescheiden afval. Het inzamelen van gescheiden afval kan in Haarlem beter. We hebben in Haarlem principieel gekozen voor ondergrondse containers. Daar waar het niet anders kan, blijft gebruik van rolcontainers mogelijk. Dit proces is nog niet afgrond.

In een aantal wijken moeten nog steeds voorzieningen getroffen worden. Wij vinden dat Haarlem, als dichtbevolkte, versteende stad, niet moet afwijken van het beleid dat is ingezet. Dit zou uitgevoerd moeten worden voor de hele stad. Wat ons betreft dienen de plekken waar nu ondergrondse inzameling plaatsvindt ook ingericht te worden voor ook de inzameling van kunststof en papier.

Wij hebben het als een vorm van kapitaalvernieting gezien dat een deel van de ondergrondse containers weer is opgeheven, omdat er sprake zou zijn van overcapaciteit. Wat ons betreft worden deze afgedekte containers weer in ere hersteld en gereed gemaakt als inzamelpunt voor kunststof en papier. Voor inzameling van textiel zijn er te weinig inzamelpunten. Uit een enquĂȘte van de gemeente is ook overtuigend naar voren gekomen dat 81% van de bevolking voor ondergrondse containers is. Containers bij winkelcentra worden door een grote meerderheid gewenst. Driekwart van de bevolking is tegen een extra duobak bij laagbouwwoningen.

Wil je inleveren van gescheiden afval tot een succes maken, dan dien je de mensen ertoe te verleiden. Gemak dient de mens. Als je weet dat de bakken bij elkaar staan, richt je je daar ook op. Onze insteek is dan ook, dat eerst de inzameling van huisvuil in de gehele stad wordt ingevoerd en wel ondergronds en alleen daar waar het niet anders kan, met rolcontainers. We hebben vooralsnog onze twijfels dat de gemeente voor bijna 4 miljoen garant wil staan voor een investering van Spaarnelanden in duobakken, temeer daar er beloofd is dat de afvalstoffenheffing niet omhoog zal gaan.