Winkelstraat Cronjé open: Beter Bereikbaar én Gastvrij

Al sinds 2011 zijn we als VVD bezig om de winkelstraat Cronjé weer open te stellen voor autoverkeer. We zijn dus ook erg blij met het besluit dat de Cronjé nu weer open gaat. Want wie door de Cronjé loopt ziet dat het slecht gaat met de Cronjé. Winkels staan leeg. Verloedering dreigt en ondernemers geven aan dat het water hun tot aan de lippen staat. Ook de wijkraad maakt zich zorgen om de achteruitgang in de wijk. Een ernstig signaal. Wij nemen dat signaal heel serieus.

Als VVD hebben we in ieder geval kunnen vaststellen, dat het proces om de winkelstraat open te stellen, niet soepel ging. Sterker nog de VVD had zelfs het idee, dat de vorige GroenLinks wethouder bezig was met “ondernemertje te pesten” in de Cronjé. We zijn dan ook blij, dat dit dossier nu in handen is gekomen van de Burgemeester en dat de winkelstraat nu open gaat.

Maar de openstelling van de Cronjé is niet alleen in het belang van de ondernemers. Ook inwoners van Haarlem en de wijkraad Schoten vragen erom. Een tijd geleden ontving de VVD nog een brief van een echtpaar van 74 en 78 jaar, waarvan de man moeilijk loopt. Ze beklagen zich over het weghalen van de mogelijkheden van het parkeren in de Cronjé. Ze geven aan nu in Heemstede te winkelen. Dit soort signalen zijn natuurlijk slecht voor Haarlem. Kortom ook Haarlemmers, zoals ouderen in Haarlem doen we met deze openstelling een groot plezier. Dat noemen wij van de VVD Gastvrij en Bereikbaar.