VVD steunt bewoners Bakenessergracht wel

VVD Haarlem vind het onbegrijpelijk, dat je twee jaar lang met bewoners praat, waarbij je een workshop organiseert en bewoners uitnodigt een alternatief aan te dragen, dat je dan niet de laatste stap zet en het alternatief dan ook werkelijk onderzoekt.

Het draait allemaal om de kademuur aan de Bakenessergracht, deze moet vernieuwd worden. Bewoners vrezen dat de door de gemeente voorgestelde methode grote risico’s met zich meebrengt en hebben daarom een alternatieve methode aangedragen. Deze alternatieve methode zou daarnaast enkele tonnen goedkoper kunnen zijn dan de door de gemeente gekozen methode.

Maar nog veel belangrijker is dat de alternatieve methode volgens de bewoners minder risico’s met zich meebrengt. Erg belangrijk met een gracht vol eeuwenoude rijksmonumenten. Daarbij zorgt de alternatieve methode ervoor dat de bomen op de gracht gespaard kunnen worden.  

Het standpunt van de PvdA en Groen Links om deze methode niet verder te willen uitwerken, zodat een gefundeerde keuze kan worden gemaakt tussen deze twee methodes, verbaasd de VVD zeer.

Doe je dit niet dan laat je bewoners gewoon in de kou staan. Het lijkt de VVD daarom logisch om na alle gespreken die gevoerd zijn met de bewoners, deze bewoners wel serieus te nemen en daarom heeft de VVD het voorstel mee ingediend om nog een finaal onderzoek uit te laten voeren. Dit voorstel werd met ruime steun aangenomen, behalve van CDA, Groen Links en PvdA.