VVD zet Vrienden van De Houtvaart in het zonnetje

Elk jaar zet de VVD een persoon of een groep mensen in het zonnetje die zich inzet voor de samenleving. Dit jaar ging de eer naar de Vrienden van de Houtvaart. Deze groep mensen zet zich in voor zwembad De Houtvaart, het enige openluchtzwembad in Haarlem.

Door hun inzet is het zwembad vaker open dan gebruikelijk en ze zorgen zelf voor toezicht en veiligheid. Uiteraard komen er hierdoor meer mensen zwemmen wat ook weer goed is voor de exploitatie van het zwembad als geheel. Zeker in krappe tijden!

De VVD heeft toegezegd ervoor te zorgen dat het zwembad nog heel lang open blijft voor alle Haarlemmers om van te genieten. Als dank voor hun belangeloze inzet  overhandigde de VVD een taart aan de 'Vrienden van De Houtvaart'

Over de vereniging:

De Vereniging 'Vrienden van De Houtvaart' is opgericht door vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om het zwembad, het enige en unieke openluchtbad in Haarlem, in stand te houden. De vereniging kent een kleine tweeduizend leden en donateurs. Een groep van meer dan zestig vrijwilligers verzorgt 's morgens een deel van het toezicht in de 'vriendenuren'. Die groep is ook een belangrijke motor bij het organiseren van verschillende activiteiten in het zwembad, zoals de vierdaagse. De 'vrienden' hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij de renovatie van het zwembad en verzorgt rondleidingen in het rijksmonument.

De 'Vrienden van De Houtvaart' werden voorgedragen door de fractie van de VVD in Haarlem, op suggestie van fractievoorzitter Rob de Jong. 'De vrienden van de Houtvaart zijn een goed voorbeeld van wat men tegenwoordig met participatie bedoelt', aldus De Jong.