VVD wil duidelijkheid over verdubbeling kosten Spaarnelanden

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Haarlem en Spaarnelanden zijn nagenoeg verdubbeld in de afgelopen periode van € 675.000,- naar € 1.260.000,-, maar na nu blijkt is daar geen terugkoppeling en registratie geweest over hoeveelheden en kosten door Spaarnelanden.

Dat constateert in ieder geval de opsteller van het nieuwe rioleringsplan voor de gemeente Haarlem, Bureau Witteveen+Bos. Dat kan natuurlijk niet vindt de VVD. De gemeente Haarlem betaalt, maar weet niet exact waarvoor.

Het lijkt de VVD logisch dat aan Spaarnelanden gevraagd wordt waar al die extra kosten dan vandaan komen, welke werkzaamheden dan hebben plaatsgevonden en hoeveel extra uren werk daar aan vast zitten. Als de kosten verdubbelen lijkt het de VVD dat je daar, als gemeente bovenop zit en daar onderbouwing van wil. Zo niet dan schrijf je eigenlijk een blanco cheque uit. De VVD heeft hier dus aanvullende vragen over gesteld in een aparte procedure. Wij willen o.a. weten hoe het mogelijk is te controleren of besteding van Haarlems belastinggeld correct is geweest als er geen terugkoppeling plaatsvindt over hoeveelheden en kosten.

Daarbij willen we weten, wie vanuit Spaarnelanden verantwoordelijk is geweest voor het ontbreken van deze terugkoppeling. Ook hebben we vragen gesteld over de kosten van het straatvegen. Deze bijdrage bedroeg ten tijde van het opstellen van het oude rioleringsplan circa 5% (2007) maar is inmiddels toegenomen tot 33% (2013). Dit is een toename van € 170.000,- naar € 1.127.000,- Bureau Witteveen+Bos constateert dat dit een hoog bedrag is in vergelijking met andere gemeenten. Dit betekent dat de gemeente Haarlem circa € 3.500.000,- uitgeeft aan straatvegen. Ook daar hebben wij zeer kritische vragen over gesteld.