VVD stemt tegen opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers

De fractie van de VVD heeft zich in de raadsvergadering van 2 juli 2015 uitgesproken tegen een opvanglocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De gemeente Haarlem wilde deze groep mensen juist wel opvang bieden (bed-bad-brood) maar de VVD fractie in Haarlem sluit zich aan bij het standpunt van het kabinet dat er landelijk 5 centrale opvanglocaties komen waar mensen kunnen verblijven in afwachting van terugkeer naar het land van herkomst. De gemeente heeft dan ook geen rol in de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De VVD steunt wel de opvang van economisch dak- en thuislozen, een ander onderdeel van de opvanglocatie. Het Haarlemse college had echter onvoldoende nagedacht over de financiering van de opvang (800.000 euro per jaar) en kwam met het voorstel dit te betalen uit de ‘algemene middelen’. Sinds de kadernota 2015 weten wij dat de meerjarenraming niet sluitend is en er net een tegenvaller van 4 miljoen euro is gepresenteerd. Het voorstel van de VVD om binnen het sociaal domein te zoeken naar een stevige dekking van de opvanglocatie werd door het college niet overgenomen.