Vluchtelingen naar Haarlem?

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is in Nederland op zoek naar opvangplekken voor de grote stroom asielzoekers.

Uiteraard wordt hierbij ook naar de gemeente Haarlem gekeken. Het College van B&W neemt een afwachtende houding aan. Dat wil zeggen: het wacht een eventueel verzoek van het COA af. Dit standpunt heeft de instemming van de VVD fractie.

De VVD heeft in de gemeenteraad aangegeven niet verrast te willen worden wanneer een beroep op Haarlem wordt gedaan. Huisvesting van mogelijke migranten moet eerst besproken worden in de commissie bestuur en in de gemeenteraad. Draag vlak binnen de Haarlemse samenleving is hierbij nadrukkelijk van groot belang.

Verder heeft de VVD aangegeven dat de opvang van asielzoekers onlosmakelijk is verbonden met een stringent uitzettingsbeleid. Wanneer iemand is uitgeprocedeerd of gelogen heeft bij de aanvraag, dient deze persoon het land te verlaten. Wij keren ons dan ook tegen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers wat de Haarlemse coalitie (PvdA, CDA, GroenLinks en D66) juist wel wil doen. Het standpunt van de coalitiepartijen is opmerkelijk en voert de druk op de samenleving alleen maar op. Immers, wanneer je zowel uitgeprocedeerde asielzoekers gaat opvangen en ook nog ruimte wil maken voor nieuwe migranten (vluchtelingen, asielzoekers) ontstaan grote spanningen op de terreinen van huisvesting, financiĆ«n en maatschappelijk draagvlak.

De VVD betreurt het dat de Raad, onder aanvoering van de PvdA, het college via een motie heeft opgedragen het COA actief te benaderen om te kijken welke gebouwen in Haarlem voldoen voor de opvang van asielzoekers.