Opvanglocatie in Haarlem

Vorige week werden de fractievoorzitters van de Haarlemse politieke partijen gevraagd zich uit te spreken voor of tegen de opvanglocatie voor maximaal 400 asielzoekers in De Koepel in Haarlem. Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat het COA een ja of een nee wilde horen. Er was geen ruimte voor overleg, geen ruimte voor afstemming en geen ruimte voor vragen.

De burgemeester heeft aangegeven De Koepel niet ideaal te vinden voor de opvang van asielzoekers. Ook woordvoerders van andere partijen sloten zich daarbij aan. Ook hier dacht de VVD anders. Als je dan toch een plek zoekt is De Koepel, een leegstaande gevangenis, meer dan geschikt. Alle nodige voorzieningen zijn immers aanwezig.

Daarnaast heeft de burgemeester aangegeven op zoek te gaan naar een meer geschikte locatie. De VVD zal deze zoektocht zeer kritisch volgen en nooit instemmen met een besluit waarbij de Haarlemmers niet ordentelijk worden gehoord. Het kan niet zo zijn dat de Haarlemse gemeenteraad langer praat over drempels en stoeptegels dan over de huisvesting van 400 vreemdelingen in de stad. Of meer. En toch is dat precies wat er is gebeurd.

Een veel gehoord argument voor de opvanglocatie is ‘nood breekt wet’ of een ‘moreel appel’. Ook moet je je ‘verantwoordelijkheid’ nemen. De VVD Haarlem neemt die verantwoordelijkheid wel degelijk. Belangrijke besluiten met een grote maatschappelijke impact vereisen een goed debat. Niet alleen een debat in de gemeenteraad maar zeker ook met de Haarlemmers. Wat ons betreft mogen alle meningen gehoord worden, voor of tegen, want ze zijn allemaal legitiem. Zonder debat voorzien wij een snelle afkalving van bestaand draagvlak. En dat begrijpen wij. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de veel gehoorde kreet dat je het beleid gewoon goed moet uitleggen want ‘dan snappen de mensen het wel’. Dat is een minachting van iedereen die zijn eigen mening heeft.

Wat vind de VVD Haarlem van de vluchtelingenproblematiek?

De VVD Haarlem sluit zich geheel aan bij het plan van VVD Tweede Kamerlid Malik Azmani: geen asielzoekers meer in Europa, maar geld steken in veilige opvang in de regio. Op deze manier wil hij voorkomen dat vluchtelingen verdrinken of andere ellende meemaken en weer controle krijgen over de massale toestroom van immigranten. De VVD is van mening dat ieder mens recht heeft op veiligheid in de buurt, dichtbij huis. En terugkeer moet het doel zijn. Het kabinet gaat proberen voor dit plan binnen Europa steun te verkrijgen. Of dat lukt is nog maar de vraag.

Ook staan wij voor een helder onderscheid tussen de verschillende mensen die ons land binnenkomen. Dilan Yesilgoz, VVD raadslid te Amsterdam omschreef het in NRC Handelsblad als volgt: ‘De kern van ons asielbeleid is vluchtelingenbescherming, gericht op mensen die hun woongebied moeten ontvluchten uit vrees voor vervolging. Dat is een yezidi die vlucht voor IS wel, en dat is een Afghaan die zijn land verlaat omdat hij het een rotland vindt om in te wonen, niet. Dat maakt het verhaal van deze Afghaan niet minder legitiem of schrijnend, maar tegelijkertijd maakt het hem ook geen vluchteling. Een gelukszoeker, een migrant, een reiziger, een student: allemaal niets mis mee, maar, nogmaals, geen vluchteling.’

Volgens de VVD Haarlem kan een werkend vluchtelingenbeleid alleen bestaan wanneer ook knopen doorgehakt worden. Procedures moeten worden verkort, wie liegt bij zijn aanvraag mag niet blijven en uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land verlaten. Het past niet dat er voorzieningen in het leven worden geroepen om uitgeprocedeerde asielzoekers te huisvesten. Of zoals de VVD het stelt: ‘Gemeenten dienen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen te beëindigen. Zolang gemeenten opvang blijven bieden, is er geen prikkel om Nederland daadwerkelijk te verlaten. Integendeel: dat stimuleert juist om zo lang mogelijk te blijven, in de hoop alsnog een verblijfsvergunning te verkrijgen’. De VVD betreurt het besluit van het Haarlemse College om die opvang wel te bieden.

Inmiddels worden langzaam maar zeker cijfers bekend over het generaal pardon uit 2007 waarbij 28.000 mensen alsnog een verblijfsvergunning kregen. Volgens een bericht van RTL Nieuws van 7 september 2015 hebben duizenden mensen gelogen om in aanmerking voor deze vergunning te komen. Ook worden de gemeenten waar deze mensen verblijven nu benaderd om hun gegevens aan te passen aan de ‘echte situatie’. De VVD Haarlem zal het college bevragen of deze situatie zich ook in Haarlem voordoet.

Tot slot: de druk op de buitengrenzen van de Europese Unie is groot. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt fors. In de afgelopen week meer dan 4.000 nieuwe aanvragen. De druk op de Nederlandse samenleving neemt hierdoor ernstig toe. Er zijn al grote problemen met de integratie van mensen die de afgelopen decennia Nederland zijn binnengekomen. Grote groepen zijn permanent in de bijstand verdwenen. Dat de multiculturele samenleving geen succes is, heeft zelfs de Duitse bondskanselier Merkel enige jaren geleden toegegeven. Het huisvesten van statushouders leidt tot onaanvaardbaar lange wachttijden voor mensen die al vele jaren op een wachtlijst staan. Allemaal problemen die je niet mag negeren. Een grote toestroom van vreemdelingen verandert wijken en steden. De asielproblematiek is geen zaak voor de politiek alleen en al helemaal niet voor politiek-correct denken. Doen we dat wel dan stevent Nederland snel aan op een noodstop.