VVD tegen Meldpunt bezorgd: Laat inwoners op de bel drukken i.p.v. anonieme knop op website

In de raadsvergadering op 29 oktober is de motie van de ChristenUnie, D66 en het CDA die oproept tot het instellen van een Meldpunt Bezorgd aangenomen. In deze motie wordt gesteld dat er voor burgers op de gemeentelijke website een platform ontbreekt om meldingen te doen wanneer zij bezorgd zijn over buurtbewoners. Op de gemeentelijke website kunnen wel meldingen gemaakt worden over het fysieke domein, bijvoorbeeld over scheefliggende stoeptegels en kapotte straatlantaarns.

Het nieuwe meldpunt moet inwoners de mogelijkheid bieden om ook melding te kunnen maken over het sociaal domein. Hierbij kan gedacht worden aan een melding over buren die op het eerste gezicht geen hulp vragen maar dat wel nodig hebben op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement, vervuiling of overlast.

Dat klinkt in eerste instantie wellicht sympathiek. De VVD ondersteund namelijk ook de gedachte dat het goed is om als gemeente na te denken hoe je zorg organiseert voor mensen die dat wel nodig hebben, maar daar zelf –om diverse redenen- niet om vragen.

De VVD heeft echter een aantal belangrijke bezwaren geuit tegen de invoering van dit meldpunt. Ten eerste heeft de raad geen inzicht in de waarborging van de privacy van onze inwoners. Omdat dit voorstel niet verder is uitgewerkt maar direct oproept tot invoering is de raad er niet van op de hoogte hoe het proces van meldingen wordt ingericht. Wie zien de berichten en waar worden deze opgeslagen? Wij kunnen niet instemmen met een voorstel waarbij wij hier geen inzicht in hebben.

Maar een belangrijker bezwaar voor de VVD is het antwoord op de vraag die wij ons stelden: Is dit nou waar we naartoe willen met de gewenste participatiesamenleving waarin wij willen dat inwoners naar elkaar omkijken? Naar elkaar omkijken wordt wel erg simpel met een digitale meldknop. Waarom kan deze bezorgde buurman niet even bij de buren aanbellen, het gesprek aangaan en samen op zoek gaan naar oplossingen. Oftewel, laat inwoners op de deurbel drukken i.p.v. een anonieme knop op de website. Dat is wel erg gemakkelijk, ‘ik heb even snel een digitale melding gemaakt, mijn plicht is voldaan’.

In Haarlem hebben wij namelijk gewoon Sociaal Wijkteams waar de bezorgde burger contact mee op kan nemen, zo staat op de gemeentelijke website het volgende:

'"Er zijn in Haarlem 8 Sociaal Wijkteams actief. Als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam uit uw buurt. Ook als u zich zorgen maakt om een van uw buren, kunt u natuurlijk zelf in gesprek gaan, of dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam". https://www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams/

Een bezorgde inwoner kan dus wel degelijk ergens terecht, maar niet met een simpele knop op de website. En dat vindt de VVD ook terecht.

Het gaat hier niet om scheefliggende stoeptegels maar om mensen. Een melding kan een grote impact hebben op de persoon die de melding betreft, daar mag een inwoner die melding maakt zich ook van bewust zijn. Waarom zou een stap naar een wijkteam hierin dan niet voldoende voor