Naast natuursteen Stationsplein brokkelt ook het vertrouwen in de GroenLinks wethouder af

Afgelopen donderdag hebben de SP en de VVD de GroenLinks wethouder in de raadsvergadering in de vorm van een motie vreemd opdracht gegeven om bij het Stationsplein, én in het Programma Beheer en Onderhoud in het algemeen de regie te nemen. De wethouder werd opgeroepen om weer ''in control'' te komen.

Aanleiding hiertoe zijn onder meer het debacle rondom het Stationsplein en de constateringen in de Bestuursrapportage 2015-2. Uit de Bestuursrapportage is gebleken dat er binnen het Programma Beheer en Onderhoud sprake is van een onderbesteding van 3 miljoen euro als gevolg van vertragingen. Dit geld is vervolgens gebruikt om het tekort in de begroting te dekken. De wethouder heeft aangegeven deze vertraging in het programma in te willen lopen. De VVD heeft hier weinig vertrouwen in en heeft bij de behandeling van de Bestuursrapportage dan ook niet voor het eerst een hershuffle voorgesteld binnen het college. Wethouder Sikkema van GroenLinks heeft duidelijk steun nodig op haar portefeuille.

Dat blijkt ook uit de situatie bij het voor 30 miljoen euro ingerichte Stationsplein welke jaren geleden zonder besluit van de gemeenteraad met duur Chinees natuursteen is bestraat. De bestrating vertoont al vanaf de oplevering van het Stationsplein kuren. Het natuursteen onderging deze maand voor de zoveelste keer spoedreparaties. Het steen brokkelt af, de voegen scheuren en de stenen liggen los. Een onverkoopbare situatie bij een plein waar al teveel gemeenschapsgeld in is gestoken en waar geen einde aan lijkt te komen. Ware het niet dat de wethouder na aankondiging van mondelinge vragen en een motie vreemd met een brief naar de commissie Beheer is gekomen. Hierin geeft zij aan de in januari na 1 jaar toegezegde evaluatie vervroegd uit te laten voeren. Deze is voor eind november gereed. Ook wordt er een inventarisatie van de onderhoudssituatie gemaakt welke moet leiden tot een adviesvoorstel over het constructief herstel voor de lange termijn.

Dat is heel mooi maar wel 9 maanden te laat. In de raadsvergadering van 22 januari drongen de SP en VVD met mondelinge vragen en een motie vreemd namelijk al aan op het uitwerken van diverse scenario’s voor de lange termijn waarbij er zeker gekeken moest worden naar een variant waarin het natuursteen wordt vervangen.

We vroegen ook aan de wethouder of we in 2015 nog meer herstelwerkzaamheden konden verwachten. Daarop gaf de wethouder het volgende antwoord: “We denken dat er geen grote werkzaamheden te verwachten zijn dit jaar, maar er moet zeker aan dagelijks onderhoud worden gedaan op het Stationsplein”. Ook gaf ze aan in regie te werken en de verantwoordelijkheid daarom bij Spaarnelanden te leggen: “We hebben vorige week heel duidelijk met elkaar besproken dat we gaan werken in regie. Daarin hebben we verschillende domeinen onderscheiden en bij de domeinen zijn budgetten betrokken. Vanaf nu kijken we naar het resultaat”.  

De motie werd in januari op aanraden van de wethouder door de coalitie verworpen maar 9 maanden later blijkt dat de cyclus van herstelwerkzaamheden niet is doorbroken. De voorspelling van de wethouder is niet uitgekomen. En als we dan naar resultaat kijken zoals de wethouder dit wenst te doen dan kan de VVD gerust stellen dat dit een teleurstellend resultaat is. De wethouder heeft in januari de kans om in te grijpen en varianten te onderzoeken laten lopen. In plaats daarvan zijn we de afgelopen 9 maanden doorgegaan met het steken van gemeenschapsgeld in de herstelwerkzaamheden van een materiaal dat duidelijk niet geschikt is voor busverkeer. Geld dat ook in andere onderhoudsprojecten voor de stad gestoken had kunnen worden.

Wij noemen dit geen regie of ‘in control’ zijn. Daarom leek het ons verstandig om de wethouder een duidelijk verzoek mee te geven in de afgelopen donderdag ingediende motie om bij het Stationsplein, en bij andere onderdelen van het  programma Beheer en Onderhoud, de regie te nemen,  en weer ''in control'' te komen.

Ook deze motie werd door de coalitie verworpen. Maar wellicht is er hoop en beseft de wethouder misschien over 9 maanden alsnog dat er dingen moeten veranderen. Dat is wel nodig want zoals gezegd, naast het afbrokkelen van het natuursteen brokkelt ook het vertrouwen in de wethouder af.