CDA wethouder Snoek draait eerste Turkse voetbalclub van Nederland de nek om

Afgelopen donderdag werd in de commissie Samenleving het collegebesluit Invulling bezuinigingen sportaccommodaties besproken. Één van de maatregelen van dit besluit is de sluiting van de sportcomplexen Oudeweg en Reinaldapark. In het Reinaldapark is HYS (Haarlem Yildiz Spor), de eerste Turkse voetbalvereniging van Nederland gevestigd. De vereniging werd pas na het genomen besluit ingelicht en vreest voor haar eigen identiteit en de levensvatbaarheid wanneer de vereniging zich bij een andere accommodatie aan moet sluiten.

Deze vereniging heeft een belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeenschap. De VVD vindt het onverkoopbaar om de identiteit van deze vereniging de nek om te draaien. Van de wethouder mocht de VVD dit woord overigens niet gebruiken, waarop de VVD aangaf het sentiment binnen de club weer te geven.

Het besluit moet in 2017 een besparing van € 46.759 opleveren en in 2018 zou dit € 55.010 opleveren, als deze doorgang zou vinden na de te verwachten juridische procedures. Uiteraard kreeg de VVD de vraag van het CDA op welke wijze de VVD dan zou bezuinigen. Waarop het antwoord simpel was; het CDA heeft in de coalitieonderhandelingen een potje met € 250.000 binnengesleept voor de sport. In datzelfde coalitieprogramma is ook een bezuiniging van € 300.000 opgenomen waarvan deze maatregel deel uitmaakt.

De VVD kan hier een simpele rekensom maken en zo is snel duidelijk wat er is misgegaan bij de onderhandelingen van de ‘sportpartij’ het CDA, tussen € 250.000 binnenhalen en € 300.000 bezuinigen zit een verschil van € 50.000. Het CDA was pas een echte sportpartij geweest als deze tegen de bezuiniging had gestreden en daarbij haar potje had opgegeven. Daarna had de partij op zoek kunnen gaan naar redelijke maatregelen die de Haarlemse sportdoelen niet aantasten waardoor mogelijk geld beschikbaar zou komen voor leuke sportinitiatieven. Daar heeft het CDA niet voor gekozen waardoor nu het voortbestaan van HYS ernstig bedreigd wordt.

Daarnaast kon de VVD het CDA antwoorden fel tegenstander te zijn van de investering in de bouw van de Duinwijckhal. Deze investering van 5 miljoen euro heeft een groot financieel risico. De VVD vond het in deze vergadering aan de supporters van HYS op de tribune niet te verkopen dat wij 5 miljoen investeren in een badmintonhal maar voor een bezuiniging van ongeveer € 50.000 in 2017 en nogmaals € 50.000 in 2018 de identiteit van een vereniging ontnemen welke een belangrijke maatschappelijke waarde heeft voor onze stad.

Tot slot sluit de bezuiniging niet aan bij de mooie woorden uit de Agenda voor de Sport welke de wethouder enkele maanden geleden vol trots presenteerde aan de raad. In de Agenda voor de Sport heeft de wethouder een belangrijke rol toedicht aan het verenigingsleven:

Wat mij betreft is dat waar in Haarlem de sport voor staat; voor het rijke verenigingsleven, het clubgevoel, de trots op de gezamenlijke prestatie en het zelf organiserend vermogen”.

Daarnaast wordt hierin een belangrijke waarde toegekend aan de rol van sport als maatschappelijk bindmiddel in de wijk. Sport wordt gezien als middel om sociale netwerken versterken en draagt bij aan een veilige en stimulerende leefomgeving met minder overlast op straat. De sportvereniging vervuld een verbindende rol in de wijk en levert een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving.

Dat is precies wat HYS doet en daarom vindt de VVD dat wij moeten waken voor de eigen identiteit van deze vereniging.  

De wethouder bleef ondanks de felle kritiek in de commissie en het verzoek het voorstel in te trekken vasthouden aan zijn besluit. De VVD heeft daarom aangekondigd bij de begrotingsbehandeling met een motie te komen om deze bezuiniging tegen te gaan. 

Update 12 november: Op woensdagavond 11 november kwam de wethouder na druk van de gemeenteraad met een alternatief plan.