D66 wethouder van Spijk blijkt te hebben gelogen over verkoop Pim Mulier kavel

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2015 werd de verkoop van de Pim Mulier kavel besproken (na te luisteren via de website van de Gemeente Haarlem http://haarlem.raadsinformatie.nl/vergadering/146999/gemeenteraad+29-10-2015 vanaf 2.07.17). Vanaf 2.18.36 is te beluisteren hoe D66 wethouder Jeroen van Spijk aangeeft dat de kavel reeds verkocht is. De burgemeester geeft vervolgens aan dat de verkoop reeds heeft plaatsgevonden en de CDA nestor Jur Visser zegt in reactie dat de verkoop helaas al achter de rug is en de zware voorhangprocedure is dus niet meer mogelijk.

 De hele discussie in de raad ging daarna over of deze fout van de wethouder gerepareerd moest worden. De burgemeester stelde op basis van de informatie van Van Spijk dat er “wel degelijk een rechtsgeldige overeenkomst is gesloten”. Achteraf was het een belachelijke poppenkast omdat de overeenkomst nog helemaal niet getekend bleek te zijn, in tegenstelling tot wat Van Spijk de gemeenteraad meldde.

Vandaag, op 6 november 2015, kwam het bericht van de griffie dat de overeenkomst nog niet is getekend en dat de D66 wethouder Van Spijk op 29 oktober 2015 heeft gelogen over het feit dat de overeenkomst reeds getekend zou zijn.

Zoals de VVD al heeft gezegd tijdens diezelfde raadsvergadering is de Haarlemse Gemeenteraad op die manier een zinloos orgaan en controleert zij helemaal niets op het moment dat wethouder Van Spijk op deze manier met de waarheid omspringt. De D66 fractie is gepokt en gemazeld als het gaat om liegende wethouders dus wij verwachten dat zij zelf actie zullen nemen in deze kwestie die de zoveelste beschadiging is van het aanzien en het vertrouwen van de Haarlemse Gemeenteraad.