Coalitie geeft 230.000 euro extra uit aan Dreef-Houtplein om een bochtje recht te trekken

Tot grote verbazing heeft de coalitie gisteren in de commissievergadering Beheer besloten om bij de Herinrichting openbare ruimte oostkant Dreef-Houtplein te kiezen voor variant 3 waarbij we € 230.000 extra uitgeven om een bochtje recht te trekken.

Dit onderwerp passeert inmiddels al bijna een jaar de revue. Op 17 september kreeg de wethouder de opdracht van de coalitie om met een dekking voor variant 3 te komen, dit terwijl de wethouder in de variantenstudie aangaf dat dit geld er niet is. Dankzij dit verzoek is er weer een maand wachten op onderhoud aan toegevoegd. De wethouder heeft dit geld nu gevonden in het geldpotje “Werk met Werk maken”. Wat ons betreft wordt er misbruik gemaakt van dit geldpotje. Bij “Werk met Werk maken” verricht je bijvoorbeeld extra werkzaamheden omdat deze in de nabije toekomst toch te verwachten zijn. Hierdoor is er eenmalig sprake van overlast en is de uitvoering vaak voordeliger. In deze situatie zijn de extra werkzaamheden onnodig en is het dus niet zo dat we een tweede maal overlast voorkomen. We geven gewoon geld uit dat we niet hebben, ten koste van andere onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudsbudgetten zoals deze nu begroot zijn, zijn volgens deze nota alleen bestemd voor vervanging van de bestaande situatie. In dit geval gaat het ten koste van onderhoud elders.

Dat is de reden waarom de VVD in de vorige bespreking en afgelopen donderdag heeft gepleit voor variant 0. Met variant 0 wordt er groot onderhoud uitgevoerd waarbij de situatie zoals deze nu is verder niet wordt gewijzigd. Hierdoor worden de Dreefmarkten niet gehinderd en kunnen de kinderen van de Dreefschool gewoon veilig spelen.

Met variant 3 komt er een vernieuwd Schelpenpad en los fietspad aan de westkant van de bomenrij. Om dit te realiseren wordt het bochtje van het fietspad bij de Dreef rechtgetrokken. Volgens de heer Aynan van de PvdA krijgt de Dreef hierdoor de allure van de Champs-Élysées in Parijs. Dat is leuk maar de VVD is verbaasd dat hier voor de PvdA de prioriteiten liggen. De Dreef is wat de VVD betreft al een prachtplek. Door voor variant 3 te kiezen gebruiken we geld voor andere onderhoudsprojecten. Dit gaat dus ten koste van andere plekken in de stad die het onderhoud waarschijnlijk veel beter kunnen gebruiken.

Tot slot hebben we bij de wethouder aangegeven dat dit voor ons weer een typisch voorbeeld is van een wethouder die niet met de vuist op tafel durft te slaan. De wethouder had bij de vorige bespreking ook kunnen zeggen: Dit geld hebben we niet dus we gaan voor variant 0 want er zijn al genoeg projecten in Haarlem die vertraging oplopen. Ik wil niet dat dit project verdere vertraging oploopt en ik kan mijn ambtelijke capaciteit op dit moment wel beter inzetten.

Dat deed de wethouder niet, er wordt ambtelijke capaciteit ingezet en we vertragen weer. Dat wordt inmiddels een standaard beeld en zo verbaasd de onderbesteding van onderhoudsgelden in 2015 ons dan ook niets.