Algemene politiek

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld om in 2013 nog eens 6 miljoen euro extra te bezuinigen. Dat betekent dat een groot aantal budgetten per direct is bevroren. Deze operatie is nodig om het jaar niet diep in de rode cijfers af te sluiten. De VVD erkent de noodzaak van de extra maatregelen alhoewel niet alle maatregelen op groot enthousiasme kunnen rekenen.

Een van de voorgestelde maatregelen is om een deel van het budget voor de openstelling in twee richtingen van de Waarderbrug in 2013 in te leveren. Dat betekent niet dat de openstelling van de baan is. Het college heeft de politieke uitspraak gedaan om de openstelling in 2014 te realiseren, nadat in 2013 de voorbereidingskosten al zijn gemaakt. In 2014 worden de nu in te leveren middelen opnieuw in de begroting opgenomen. De VVD is tevreden met het politieke commitment van het college en vertrouwt op uitvoering van de genomen besluiten. Dat zullen wij uiteraard goed in de gaten houden.

Ook de komende jaren zal opnieuw veel bezuinigd worden. Het college heeft om die reden een kerntakendiscussie voorbereid die medio oktober met de gemeenteraad van start gaat. De vraag die beantwoord moet worden is: wat voor gemeente willen wij zijn? Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. De VVD zal als vanouds pleiten voor een kleinere daadkrachtige gemeente met voldoende ruimte voor inwoners om zelf een rol te spelen in de stad. De gemeente is simpelweg niet meer in staat om met teruglopende inkomsten door te blijven gaan op de huidige voet. We zullen dus keuzes moeten maken.

Keuzes moeten ook in het sociaal beleid gemaakt worden. Het Rijk heeft besloten een groot aantal omvangrijke taken af te stoten en naar de gemeenten over te dragen: jeugdzorg, participatiewet en de AWBZ. Die overdracht gaat echter gepaard met minder geld. De VVD wil hier een belangrijke rol in spelen: goede kwaliteit leveren voor een redelijke prijs zonder de financiĆ«le problemen van de gemeente te verergeren. Uitgangspunt is dan ook : rijksbudget is werkbudget. Dat wil zeggen dat de gemeente de nieuwe taken moet uitvoeren voor het bedrag dat het Rijk daarvoor beschikbaar stelt.