VVD stemt niet in met extra verhoging parkeertarieven

In het recente verleden heeft de VVD al tegen de Parkeervisie gestemd op inhoudelijke gronden. Het was vooral een document om de weg vrij te maken voor extra verhoging van de parkeertarieven. De VVD begrijpt dat er op financiële gronden een taakstelling ligt op parkeren, maar wij hebben in deze periode al vaker de wethouder gevraagd om met andere maatregelen te komen dan het simpelweg verhogen van de tarieven.

Zoals: Verbeter de service naar onze bezoekers en inwoners en zorg voor betere parkeerproducten. Mensen zijn bereid daar extra voor te betalen. Maar ook zien wij mogelijkheden om bijvoorbeeld samen te werken met private partijen zoals Q park. Of: creëer aantrekkelijke parkeerarrangementen in overleg met ondernemers. Maar er kan ook gedacht worden aan het verlagen van de kosten die samenhangen met parkeren. Waarom handhavers in dienst van de gemeente, als private partijen dat beter en goedkoper kunnen?

Helaas lag er nu alleen een voorstel waarover de gemeenteraad moest stemmen, waarin slechts gekozen wordt voor het verhogen van de parkeertarieven met bijvoorbeeld 16% op straat. Dat dit slecht is voor de portemonnee van de inwoners van onze stad, snapt elke Haarlemmer. Dat dit slecht is voor het bezoek aan onze theaters, musea en bioscoop, snappen de culturele
instellingen. En dat dit slecht is voor de concurrentiepositie van onze winkelstad, snapt elke ondernemer in Haarlem. De VVD Haarlem wil burgers en ondernemers niet belasten maar ontlasten. Wij willen de concurrentiepositie van Haarlem winkelstad versterken en niet verzwakken en wij hebben dan ook niet ingestemd met dit voorstel.

VVD motie aangenomen

VVD Haarlem wil de lange wachtlijst voor bewoners, die tegen een gereduceerd tarief een vergunning willen kopen om in één van de parkeergarages in Haarlem te parkeren, snel aanpakken. Er staan meer dan 200 wachtenden op en deze wachten gemiddeld 2 tot 3 jaar op een vergunning. Ook weten we dat de bezetting van onze garages nog steeds verbeterd kan worden. De bezettingscijfers van onze garages zijn tenslotte al jaren bekend.
De VVD stelt ook vast dat het aanpakken van deze wachtlijst veel voordelen kent.

Meer Haarlemmers krijgen de kans om hun auto in de parkeergarage te parkeren. Dit ervaren zij als een beter product en betere service. Daarnaast levert dit een bijdrage aan meer auto’s in de garages en van de straat. Dit verlaagt de parkeerdruk op straat. De motie draagt het college op een extra inspanning te verrichten om zodoende per 1 januari 2014 meer bewonersparkeervergunningen uit te kunnen geven in de garages, zodat de bezetting in de garages verbetert en de wachtlijst vermindert. De motie werd door de gehele raad gesteund.