Behandeling Programmabegroting 2016-2020

Op 9 november vond de behandeling van de eerste termijn van de Programmabegroting 2016-2020 plaats. De VVD presenteerde hier haar visie op de programmabegroting. Dit heeft de VVD aan de hand van een vijftal thema's gedaan.

Thema 1: Migrantencrisis

Ook Haarlem heeft te maken met de migrantencrisis. Velen hebben de weg naar ons land gevonden. Daar moet je op anticiperen. Want hier blijft het niet bij.  We gaan alle integratieproblemen van de afgelopen decennia gewoon weer overdoen. De samenleving verandert. Dit gaat Haarlem niet voorbij. Het College zwijgt in alle toonaarden over dit probleem. 

Waarom besteedt het College in de begroting geen woord, werkelijk geen woord, aan datgene wat de bevolking bezighoudt?

Thema 2: De nieuwe bestuursstijl

Tijdens de laatste raadsvergadering bleek dat het college ten onrechte geen advies aan de raad  heeft gevraagd over de verkoop van de Pim Mulier bouwkavel.  Maar omdat zowel wethouder Van Spijk als de burgemeester als de heer Visser (CDA) verklaarden dat er al een koopovereenkomst was gesloten zag een groot deel van de raad dit verzuim door de vingers. Maar wat blijkt een week later?  Er is helemaal nog geen koopovereenkomst getekend!! Iedereen staat nu in zijn hemd. De raadsnestor Visser, de burgemeester en de gehele gemeenteraad.

Twee weken geleden heeft de VVD fractie een open brief gestuurd over de verkoop van panden in de Koningsstraat. Het is een noodkreet over de handelswijze van het college inzake Vastgoed. De verantwoordelijke wethouders lijken de controle volstrekt kwijt te zijn. De schade die dit College aanricht is enorm. En de volgende blunders staan alweer voor de deur: Het Dolhuys, De Brinkmann, Het Slachthuis, De Egelantier en de Koepel.

In 2011 is besloten om in te grijpen bij 280  illegaal gebruik van gemeente grond. Al in 2012 heeft het College het project stopgezet. Overigens zonder de raad daarover te informeren. Vroeger een doodzonde maar bij dit college dagelijkse kost. De VVD dient daarom een motie in waarin wij het College oproepen om toch in te grijpen. Landjepik mag niet lonen in Haarlem.

Waarom grijpt dit College niet in op de afdeling Vastgoed?

Thema 3: sociaal domein

Het is vandaag half november 2015. Dit college is niet in staat om cijfers te presenteren over de uitvoering van de decentralisaties in 2015. U verwacht wel dat wij een begroting goedkeuren. Op basis waarvan? Financiële verantwoording ontbreekt. En dat is zeer zorgelijk.

Wat stellen we in deze begroting nu eigenlijk vast: hetzelfde beleid en God zegene de greep?

Sommige wijken hebben meer aandacht nodig dan andere wijken. Een sportvereniging die gedragen wordt door de wijk houdt de buurt bijeen, motiveert mensen tot bewegen, en heeft een positieve uitwerking op leefbaarheid, veiligheid en de vorming van onze jeugd. HYS is zo’n vereniging.

Weegt  het wegbezuinigen van HYS werkelijk op  tegen  het maatschappelijk belang dat hier in het geding is? Terwijl er elders in de stad een sportpaleis moet worden neergezet? De VVD heeft een motie ingediend om deze bezuiniging tegen te gaan.

Thema 4: beheer en onderhoud

Nog nooit zijn er zoveel Haarlemmers ontevreden over de kwaliteit van de staat van het onderhoud. U heeft een gat in de begroting van 2015 gedicht door onderhoud niet uit te voeren.  Onderhoud ter waarde van 3,5 miljoen euro. Na deze coalitieperiode ligt de stad er slechter bij dan hoe u hem aantrof. Hoe hoog gaan de achterstanden in onderhoud oplopen de komende 3 jaar?

De Haarlemse parkeertarieven van € 4,10 naderen de Amsterdamse centrumtarieven. Dit College verhoogt het straat parkeren met maar liefst 5%. Hoelang nog gaat u met verhogen door?

Thema 5: financiën en bezuinigingen

De VVD huldigt het standpunt dat de schuld, en meer specifiek, de rentelasten, van een verantwoord niveau moeten zijn. Daartegenover staat dat een stad altijd behoefte heeft aan investeringen.

Dit College heeft met ingang van 2016 een jaarlijkse beperking van de investeringen ingevoerd. Maar nog voor de ingangsdatum smeert u de beperking uit over 5 jaar in plaats van 1 jaar. U regeert over uw graf. 

U legt nog veel meer neer bij de toekomst knellende investeringsbehoefte. U waagt het om opnieuw een niet sluitende meerjarenraming te presenteren. Dat is ongekend.

Hoe trots is dit College op zijn niet-sluitende meerjarenraming en het doorschuiven van de problemen naar de toekomst?

Op donderdag 12 november werd er gestemd over de begroting. De VVD heeft tegen de begroting gestemd.