VVD Haarlem stemt in met drietal moties die Haarlemse zwerf- en spookjongeren helpen

Op donderdag 26 november werden er in de Haarlemse gemeenteraad een drietal moties over zwerf- en spookjongeren raadsbreed aangenomen.

Motie ‘Einde spooktocht voor zwerfjongeren’

De eerste motie, opgesteld door CDA raadslid de Raadt betrof de motie ‘Einde spooktocht voor zwerfjongeren’. Deze motie roept op om met een verbeterplan te komen voor de aanvraag van een postadres bij de BCT. Het eisenpakket waaraan de zwerf- en spookjongeren moeten voldoen om zo’n postadres te bemachtigen is in de huidige situatie vaak te zwaar waardoor de zwerf- en spookjongeren juist niet in ‘hun eigen kracht’ worden gezet omdat deze huidige regelgeving hen onnodig kan belemmeren in het zelfstandig vinden van een woning en werk. Zo worden de jongeren onder meer hard afgestraft als ze een tijdelijke slaapplaats net over de gemeentelijke grens vinden. Het zijn echter niet alleen jongeren die tegen deze knelpunten aanlopen. Ook volwassen worden geconfronteerd met knelpunten bij de aanvraag van een postadres bij de BCT.

De VVD is verheugd dat deze situatie dankzij deze motie aangepakt wordt. Vanuit de Commissie Beroep en Bezwaar waar tot voor kort ook raadsleden zitting in namen kwamen ook signalen naar voren van de Kafkaiaanse toestanden die het niet hebben van een postadres teweeg kan brengen. Mensen belanden hierdoor in een vicieuze cirkel waardoor ze uiteindelijk alle grip op hun bestaan kwijt kunnen raken. Wij zijn het onze inwoners verplicht om dit soort toestanden tegen te gaan.

Motie ‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’

De tweede motie, tevens opgesteld door CDA raadslid de Raadt betrof de motie ‘Geen gespook met Haarlemse jongeren’. Deze motie roept op om in samenspraak met de professionele partners in de stad te komen tot een effectief pakket aan preventiemaatregelen voor deze spookjongeren.

Maar wanneer ben je een spookjongere?

Je staat nergens ingeschreven en hebt soms ook geen vaste verblijfplek. Je hopt dan van plek naar plek.
1. Je geen inschrijving hebt maar wel een vaste slaapplek waar je je niet mag inschrijven.
2. Je geen inschrijving hebt en ook geen vast adres.
Bron: https://streetcornerwork.eu/team-spookjongeren/

Een deel van deze groep laat zich bewust uitschrijven om hun problemen met schulden en deurwaarders te ontlopen. Sommige doen dit uit zichzelf doen en anderen onder druk van hun ouders.

De consequenties van uitschrijving (op lange termijn) kunnen groot zijn. Onder meer, maar niet gelimiteerd tot: geen aanspraak kunnen maken op (inkomens)uitkeringen, scholing, medische zorg, begeleiding en het kan leiden tot een gat in hun AOW-opbouw. Een bestaan als spookjongere kan zo de voedingsbodem vormen voor crimineel gedrag, zwerven en verslaving.

De VVD kon ook deze motie van het CDA van harte steunen. Wel vindt de VVD het belangrijk om goed te kijken hoe groot dit probleem daadwerkelijk is in Haarlem. Zo weten we dat de problematiek in Amsterdam groots is. Of dat in Haarlem ook zo is kan blijken uit gesprekken met de professionele partners in de stad. Maar omdat het duidelijk is dat dit hoe dan ook een kwetsbare doelgroep betreft (hoe groot deze dan ook mag zijn in Haarlem) vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor deze problematiek. Wat de VVD betreft horen jongeren niet rond te zwerven. Jongeren zitten op school of zijn aan het werk. Zwerven of ‘spoken’ hoort niet thuis in het bestaan van een jongere. Als wij dit probleem aan kunnen pakken dan moeten wij dat doen.

Motie ‘Geen onderscheid in de aanpak van zwerfjongeren’

Tot slot werd er nog een motie ingediend door GroenLinks raadslid Azannay. Deze motie ‘Geen onderscheid in de aanpak van zwerfjongeren’ roept op om de nieuw ingestelde functie "Casemanager passend wonen en woonbegeleiding" in te zetten voor alle zwerfjongeren. Volgens het huidige beleid houdt deze zich nu alleen bezig met jongeren die al bij Spaarnezicht of in een residentiële instelling woonachtig zijn. Echter niet alle zwerfjongeren zijn hiermee geholpen omdat deze niet allen perse ingeschreven staan bij deze instelling.

De VVD heeft om misverstanden te voorkomen contact opgenomen met de beleidsmaker om te verifiëren of het waar is dat momenteel niet alle zwerfjongeren geholpen kunnen worden door deze casemanager. Hier werd ons verteld dat het strikt gezien beleidsmatig nu inderdaad niet behoort tot het takenpakket van de casemanager maar na navraag bleek toch dat deze zwerfjongeren ook nu wel worden geholpen door de casemanager. Hieruit blijkt dat theorie en praktijk niet altijd gelijk lopen en in deze situatie zijn wij er blij mee dat dit voor de praktijk positief uitpakt. Met deze motie benadrukken we echter dat alle zwerfjongeren geholpen moeten worden. Er wordt dus iets op papier rechtgezet wat in de praktijk gelukkig al wel wordt gedaan.

Daarom is extra aandacht voor het takenpakket van de casemanager van belang, daar zorgt deze motie ook voor. De workload van deze casemanager lijkt de stijgen maar het daadwerkelijke probleem is natuurlijk het gebrek aan huisvesting voor deze jongeren. De VVD heeft daar nogmaals op gewezen en daarnaast aandacht gevraagd en nogmaals benadruk dat de komst van een Werkhotel ook veel voor deze jongeren zou kunnen betekenen.

De moties zijn beschikbaar op: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2015/26-november/20:30