Economie

Bedrijvigheid is goed voor de stad, het brengt werkgelegenheid en vergroot de welvaart en het welzijn

De gemeente moet daarbij (pro) actief en stimulerend optreden, naar buiten gericht zijn, ondernemers aantrekken en faciliteren, regelgeving terugdringen en denken in mogelijkheden en kansen.

Economie en toerisme zijn in Haarlem nauw met elkaar verbonden. Toerisme is een directe impuls voor de bedrijvigheid van de stad en verdient daarom extra aandacht. 

Speerpunten:

  1. De gemeente zendt ondernemers maximaal 1 aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan gespecificeerd.
  2. De gemeente betaalt haar rekeningen binnen dertig dagen.
  3. De gemeente faciliteert  ondernemers en stelt geen beperkingen aan openings- en sluitingstijden voor winkels en horeca.
  4. Ook de OZB voor niet-woningen wordt bevroren op het niveau van 1 januari 2013.
  5. De VVD-Haarlem ondersteunt actief initiatieven van winkeliersverenigingen