Economie

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De coronacrisis heeft onze Haarlemse bedrijven en ondernemers echter hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Hoewel de coronacrisis nu bijna over het hoogtepunt lijkt, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels, stimuleert de gemeente een gezonde lokale economie en de komst van meer banen.

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Een stad komt pas echt tot leven als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst. In leegstaande gebouwen buiten de winkelgebieden kunnen wonen, werken, detailhandel en horeca worden gemengd. Zo creëren we een bloeiende lokale economie. 

We willen dat Haarlem weer op de kaart gezet wordt als de beste winkelstad van Nederland. Dan is het belangrijk dat er een authentiek en divers aanbod van winkels en boutiques is. Haarlem voert actief beleid om een Nutellawafelwinkel-explosie zoals in Amsterdam te voorkomen.