Cultuur

Cultuur is een belangrijk onderdeel in het leven en de ontwikkeling van de mens

Cultuur in verscheidenheid is datgene wat de samenleving bindt. Cultuur verdient beschermende maar ook stimulerende maatregelen. Beperking van de financiële middelen dwingt tot het maken van keuzes. De VVD-Haarlem kiest primair voor Haarlems cultuurgoed van internationale allure -de parels van Haarlem- en voor hoogwaardige programmering van bestaande podia.

De Haarlemse parels van cultuur:

  • Musea van internationale allure (Frans Hals Museum, Teylers Museum, Het Dolhuys en de Vleeshal).
  • Veelzijdige theater- en muziekpodia (Philharmonie, Stadsschouwburg, Patronaat ,Toneelschuur).
  • Orgelbezit van wereldformaat (Christian Müller orgel Grote Kerk, Willibrordusorgel Bavo, Cavaillé Coll orgel Philharmonie )
  • Instellingen op het gebied van cultureel erfgoed (Noord-Hollands archief, Historisch- en Archeologisch museum, Historische Vereniging Haerlem).

Het cultureel ondernemerschap moet worden bevorderd. Daaraan kan bijdragen meer commerciële aansturing, een solide verdienmodel externe fondsenwerving en minder afhankelijkheid van subsidies. Subsidies -ook die aan culturele instellingen- behoren jaarlijks  kritisch te worden beschouwd. Waar mogelijk moeten culturele broedplaatsen door de gemeente worden gefaciliteerd.

Speerpunten:

  1. Het Hildebrand Monument – of een deugdelijke kopie daarvan- moet worden herplaatst op de fontein in de Haarlemmer Hout.
  2. De ‘stedenband’ Mutare, Zimbabwe wordt met onmiddellijke ingang beëindigd.
  3. Een snelle oplossing voor de herbestemming van het complex van de Nieuwe Energie.
  4. Inventarisatie van het naoorlogs erfgoed met het oog op het verkrijgen van de   monumentenstatus,