Wonen

Een huis is een thuis. De plek waar jij je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende woning kan vinden. Maar de realiteit is anders. Op dit moment is de woningnood in Haarlem hoog. Voor starters zijn koopwoningen inmiddels onbetaalbaar geworden. De Haarlemmers die hier willen blijven wonen, moeten dat ook kunnen. Daarom moeten er woningen bij. We moeten bouwen, bouwen, bouwen en zo snel mogelijk!

Het bouwtempo moet omhoog. Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw.

Momenteel lopen bouwprojecten vertraging op door gebrek aan capaciteit bij de gemeente. Het op sterkte brengen van de ambtelijke capaciteit krijgt daarom prioriteit.