Werk

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. We willen daarom dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn.

Regelmatig contact tussen de gemeente en mensen in de bijstand is een van de meest effectieve instrumenten voor re-integratie. De afgelopen jaren heeft de gemeente te weinig gesproken met mensen in de bijstand. De gemeente verhoogt het aantal gesprekken met individuele bijstandsgerechtigden om de mogelijkheden naar betaald werk te vergroten en drempels weg te nemen.

Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.