Zorg

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Private opvanghuizen, zorgcentra, klinieken hebben hier ook een rol, zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk ontmoet voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan.

De gemeente organiseert passende en betaalbare ondersteuning voor alle inwoners die dat nodig hebben. Welzijnsorganisaties, huisartsenpraktijken en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol.