VVD wil sterkere postercampagne en regenboogbeleid

In Haarlem moet iedereen zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om zelf zijn partner te kiezen. Wat de VVD Haarlem betreft vergt dat een stevigere inzet dan het huidige beleid met o.a. een sterkere postercampagne à la Rotterdam

Op 9 mei besprak de commissie Samenleving het Regenboogbeleid 2019-2022 en de postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’ naar aanleiding van de motie van de VVD ‘Zonder zichtbaarheid geen acceptatie’. De VVD was daarbij kritisch op zowel het nieuwe beleid als de door het college voorgestelde postercampagne.

Een belangrijke vraag die de VVD heeft bij het voorgestelde nieuwe beleid is de vraag of we als gemeente genoeg geld beschikbaar stellen om onze doelen te behalen. In de documenten is namelijk geen financiële verantwoording opgenomen voor het budget (€ 40.000). Is het genoeg om te doen wat we moeten doen, namelijk ons er als stad hard voor maken dat iedereen zich vrij, veilig en geaccepteerd kan voelen in onze stad. De acceptatie en gelijke rechten voor de LHBTI+ gemeenschap? Op die vraag kregen we geen duidelijk antwoord. Reden voor de VVD om de komende tijd kritisch mee te kijken met het beleid, want wij vinden het onacceptabel dat bijvoorbeeld ouderen ‘terug de kast in gaan’ omdat ze denken niet geaccepteerd te zullen worden zoals ze zijn. Dat zou toch ondenkbaar moeten zijn in Nederland?

Zolang dit nog zo is, moeten we de vraag stellen of we wel genoeg doen. Die vraag wordt in de stukken niet gesteld, in ieder geval niet budgettair. “Misschien moet er een tandje bij, maar daarover lezen we niets in het stuk. Daarvoor is het stuk te dun en lijkt het vooral het topje van de ijsberg te betreffen. Namelijk de zichtbare zaken, denk hierbij aan de regenboogvlag op Coming Out Day, het zebrapad en de postercampagne. Maar hoe pakken we de verborgen problematiek aan? Bereiken we deze mensen en hoe doen we dat? Denk hierbij aan de mensen die in de kast blijven omdat hun cultuur geen ruimte biedt of in de ogen van de betreffende persoon een onoverbrugbare drempel vormt? Of de ouderen die terug de kast in gaan?”

De VVD zal blijven sturen op voldoende kennis, regie, budget en innovatie.

Daarnaast bespraken we de postercampagne ‘In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt’. Deze is ontwikkeld naar aanleiding van de motie van de VVD ‘Zonder zichtbaarheid geen acceptatie’ die in maart 2018 werd aangenomen. De VVD is als indiener van de motie teleurgesteld in de uitwerking van de postercampagne. Er lijkt in de opdracht of de uitvoering van het plan iets totaal misgegaan te zijn waardoor we het doel en daarmee ook het gewenste resultaat totaal uit het oog zijn verloren.

En dat is opvallend, aangezien het college in maart 2018 niet zat te wachten op een postercampagne en de confrontatie niet aan leek te durven gaan met de bekrompen mensen die de LHBTI+ gemeenschap niet accepteren. Dat terwijl het voor iedereen vrij moet voelen om hand in hand te lopen over straat of elkaar een zoen te geven. Maar de toenmalige wethouder kreeg er bij de ‘moskeebesturen de handen niet voor op elkaar’ en wilde daarom geen postercampagne.

Dat zien we terug in de nu voorgestelde postercampagne. Deze posters zeggen wat de VVD betreft namelijk helemaal niets. En zo dacht de rest van de commissie er bij de behandeling ook over. De motie van de VVD riep op tot een postercampagne à la Rotterdam, daar is met deze posters geen sprake van.

Uitkomst van de behandeling is dat de postercampagne on hold staat totdat er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de commissie en betrokkenen bij de campagne om te bespreken hoe de campagne spraakmakender en meer aansluitend op de wens van de raad gemaakt kan worden.