VVD stemt tegen verhoging lokale belastingen

In november stemde de gemeenteraad in met de door het college van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 voorgestelde begroting voor 2021. In die begroting legt het college de rekening neer bij de huizenbezitter en de automobilist door het verhogen van de OZB en de parkeertarieven.

Omdat de VVD het daar niet mee eens was, stemde de fractie niet in met de begroting. In de raadsvergadering van 17 december lagen de concrete belastingvoorstellen, die volgen uit de begroting op tafel. Omdat de VVD het nog steeds niet eerlijk vind dat de Haarlemmers de rekening gepresenteerd krijgen stemde de fractie niet in met de voorstellen die het college deed voor de OZB, de parkeertarieven en de hondenbelasting.